AKTUALNE INFORMACIJE IN NAPOTKI V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (SARS-COvCoV-2)

Zaposlenim na FS     

Obvestilo UL FS, 12.02.2021 

Zadeva: obvestilo o Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 20/21)

Spoštovani!

Nov odlok Vlade, ki velja od 13. do 19. februarja 2021, širi nabor izjem dopustnega zbiranja na univerzah in poleg izvajanja laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov), dovoljuje tudi opravljanje izpitov in seminarjev do največ deset udeležencev.

Odlok ohranja v veljavi obvezno tedensko testiranje zaposlenih na univerzah, ki prihajajo v stik s študenti na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi, pri čemer pa določa izjeme, če zaposleni predloži:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur, 
 • potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, 
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

1. Testiranje za zaposlene, ki bodo prihajali v stik s študenti

V veljavi ostaja, da se zaposleni lahko udeležijo testiranja le, če na dan testiranja nimajo povišane telesne temperature, nimajo prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in niso bili v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh.

Zaposleni sporočijo negativen izvid te­stiranja predstojniku OE in KS.

Zaposleni se testirajo 24 ur pred začet­kom pedagoškega procesa in v nadaljevanju vsakih sedem dni.

Za zaposlene iz članic UL, ki bodo prihajali v stik s študenti, se testiranje izvaja ob ponedeljkih na osnovi predhodne najave ob četrtkih.

Za testiranje potrebujete zdravstveno izkaznico, osebni dokument ter izpolnjen obrazec za opravljanje HAGT-COVID 19 – zgolj odrezek (v prilogi).

 

2. Priporočila za izvajanje individualnega laboratorijskega dela študentov

Pri delu je potrebno upoštevati EPIDEMIOLOŠKA NAVODILA NIJZ za izobraževalne zavode, Priporočila NIJZ izvajanje laboratorijskih vaj in Priporočila NIJZ za prezračevanje, z namenom preprečevanja širjenja okužb in sicer:

 • poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;
 • spremljati svoje zdravstveno stanje;
 • zmanjševati stike med osebami;
 • uporabljati osebno varovalno opremo (OVO);
 • zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim:  - zračenjem, - čiščenjem in razkuževanjem;
 • prilagoditi organizacijo dela/pouka epidemiološkim razmeram.

V skladu z Obvestilom UL FS z dne 16.10.2020 se preostali pedagoški proces (predavanja, vaje, preverjanje znanja) v celoti še naprej izvaja na daljavo v skladu z objavljenim urnikom, kot tudi preostalo delo na FS.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim na FS     

Obvestilo UL FS, 25.01.2021  

Zadeva:  obvestilo o Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 9/21)                                                                                              

Spoštovani!

Odlok, ki velja od 26. do 29. januarja 2021, uveljavlja izjeme glede izvedbe študijskega procesa in bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter glede izvedbe laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in instrumentov). V to kategorijo lahko uvrstimo laboratorijsko delo na opremi, ki je ni v nobenem drugem prostoru, in je potrebno za izdelavo zaključnih nalog.

1.Testiranje za zaposlene, ki bodo prihajali v stik s študenti

Pred začetkom pedagoškega procesa se morajo vsi zaposleni, ki bodo prihajali v stik s študenti, udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkri­vanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

Testiranja se zaposleni lahko udeležijo le, če na dan testiranja nimajo povišane telesne temperature, nimajo prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in niso bili v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh.

Zaposlenim, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece, se ni treba udeležiti testiranja.Zaposleni sporoči negativen izvid te­stiranja predstojniku OE in KS.

Zaposleni se testirajo 24 ur pred začet­kom pedagoškega procesa in v nadaljevanju vsakih sedem dni.

Za zaposlene iz članic UL, ki bodo izvajali laboratorijske vaje v terminu 26. - 29. 1. 2021, bo organizirano testiranje na COVID-19, v ponedeljek, 25. 1. 2021, s pričetkom ob 12:00, v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva 11, 1000 Ljubljana.

Za testiranje potrebujete zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

2. Priporočila za izvajanje individualnega laboratorijskega dela študentov

Pri delu je potrebno upoštevati EPIDEMIOLOŠKA NAVODILA NIJZ za izobraževalne zavode, Priporočila NIJZ izvajanje laboratorijskih vaj in Priporočila NIJZ za prezračevanje, z namenom preprečevanja širjenja okužb in sicer:

 • poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;
 • spremljati svoje zdravstveno stanje;
 • zmanjševati stike med osebami;
 • uporabljati osebno varovalno opremo (OVO);
 • zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim:  - zračenjem, - čiščenjem in razkuževanjem;
 • prilagoditi organizacijo dela/pouka epidemiološkim razmeram.

V skladu z Obvestilom UL FS z dne 16. 10. 2020 se preostali pedagoški proces (predavanja, vaje, preverjanje znanja) v celoti še naprej izvaja na daljavo, v skladu z objavljenim urnikom, kot tudi preostalo delo na FS.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim in študentom na FS

Obvestilo UL FS, 23.10.2020

Zadeva: Podaljšanje Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 152/20), ki velja do 25. decembra 2020, podaljšuje za naslednjih sedem dni, do 1. 1. 2021. Dosedanja navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL tako veljajo najmanj do tega dne oz. do preklica.

O morebitnih spremembah po 1. januarju vas bomo obvestili. Predvidevamo, da morebitne spremembe odloka v prvem tednu januarja še ne bodo vplivale na delovanje visokega šolstva.

Naj opomnimo, da po zgoraj omenjenem Odloku opravljanje izpitov v prostorih visokošolskih zavodov ni dovoljeno, zato vas še posebej prosimo za dosledno upoštevanje veljavnih predpisov tudi v tem delu.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 23.10.2020

Zadeva: Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah

Spoštovani!

V skladu odlokom vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah (Ur. l. 152/20) v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo UL, s pričetkom veljavnosti v ponedeljek, 26. 10. 2020. Ukrepi veljajo najmanj do 2. 11. 2020 oz. do preklica.

 • Pedagoški proces se v celoti (P, S, V, preverjanje znanja, izdelava diplom, zagovori …) izvaja na daljavo brez fizične prisotnosti študentov na FS.
 • Vodje OE organizirajo delo na način, da se na FS izvajajo le aktivnosti, ki so nujno potrebne za delovanje fakultete in jih ni možno opraviti na daljavo.
 • Fakulteta bo zaprta za zunanje deležnike. Receptorska služba bo delovala med 6. in 17. uro. Vstop izven tega termina bo možen s kartico.
 • Pri svojem delu na fakulteti je potrebno spoštovati že dana navodila (objavljena na spletni strani) in smernice NIJZ za preprečevanje okužb.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim in študentom na FS

Obvestilo UL FS, 16.10.2020

Zadeva: Obvestilo - Ukrepi COVID-19 z dne 16. 10. 2020

Spoštovani!  

Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer se v skladu s priporočilom rektorja z dne 12. 10 2020 in odlokom vlade v Ur. l. 143/2020 pedagoški proces s ponedeljkom, 19. 10. 2020, v celoti (predavanja in vaje) prične izvajati na daljavo v skladu z objavljenim urnikom. Ukrep velja do preklica, najmanj pa 2 tedna.  

Študenti v primeru potrjene okužbe s Covid19 ali izdane odločbe o karanteni po e-pošti obvestijo studentski.referat@fs.uni-lj.si. Protokol za ravnanje študentov v primeru okužbe je opredeljen v navodilih MIZŠ št. 6030-5/2020/612.  

Vsem predlagamo, da nadvse odgovorno omejite število osebnih stikov na minimum. Če so že potrebni, upoštevajte: fizično razdaljo najmanj 1,5 m; nošenje zaščitnih mask, umivanje oz. razkuževanje rok, stalno prezračevanje prostorov, razkuževanje kontaktnih površin. Za komunikacijo uporabljajte v največji meri elektronske medije in telefon.  

Vodje Organizacijskih enot morajo organizirati delo na način, da se ohranjajo temeljne funkcije fakultete ob upoštevanju smernic NIJZ. Priporočamo, da je v prostorih do 15m2 po 1 oseba - preostali naj v dogovoru z vodjo organizacijske enote delajo izmenično en teden na daljavo in en teden na FS. V primeru, da vodja Organizacijske enote posamezniku odobri delo na daljavo, konkretne dneve dela izven FS vsak posameznik najavi v CODEKS zaradi pravilnega obračuna plače in vodenja evidenc. V primeru dela na daljavo je potrebno voditi časovnice in dosegati s strani vodje konkretne pričakovane rezultate dela v določenem roku.  

V primeru izdane odločbe o karanteni mora zaposleni čim prej obvestiti Kadrovsko službo in predpostavljenega o obdobju trajanja karantene, ter odločbo takoj po prejemu posredovati v Kadrovsko službo. V primeru, da zaposleni z odrejeno karanteno po navodilih predpostavljenega lahko opravlja delo na domu, ravno tako vodi časovnico ne glede na delovno mesto.  

V primeru okužbe s Covid19 je delavec na bolniški in mora delodajalcu posredovati bolniški list. V primeru dobrega počutja ter predhodnega dogovora s predpostavljenim o opravljanju dela na domu, je potrebno Kadrovsko službo obvestiti o dogovorjenem delu od doma in o obdobju tega trajanja, saj v primeru potrjene pozitivne okužbe zaposleni odločbe Ministrstva za zdravje ne prejme.  

Tajnice organizacijskih enot v Kadrovsko službo sporočijo seznam zaposlenih, ki potrebujejo odločbo delodajalca za prihod na delo iz druge regije. V primeru, da pri izvedbi potrebujete pomoč, se obrnite na tajnika oz. vodjo Tehnično vzdrževalne službe ali Kadrovske službe.

Lep pozdrav.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan  

--------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 24.9.2020


Zadeva: Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21


Za zmanjšanje možnosti okužbe s Covid-19, v skladu s priporočili NIJZ (z dne 16.9.2020) in Odlokom vlade (z dne 23.9.2020) veljajo na UL Fakulteti za strojništvo (UL FS) naslednji ukrepi, ki jih bomo prilagajali glede na aktualno regulativo:

 1. V prostore UL FS lahko vstopajo le zdrave osebe. Pred vstopom v objekte UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.
   
 2. V objektih je potrebno upoštevati: higieno kašlja, razkuževanje/umivanje rok po vsakem dotiku skupnih površin, fizično razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra.
   
 3. Nošenje zaščitnih mask je obvezno v vseh delih objektov UL FS
   
 4. V predavalnicah se študenti usedejo izključno le na označena mesta
   
 5. Zagotoviti je potrebno stalno zračenje prostorov in razkuževanje skupnih kontaktnih površin (kljuke, mize…) ob menjavah skupin.
   
 6. V objekte UL FS in v stik s študenti ali zaposlenimi NE smejo prihajati osebe:
  • ki imajo znake ali simptome okužbe s Covid-19,
  • ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene,
  • ki jim je bila odrejena izolacija zaradi Covid-19 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.
    
 7. Protokol v primeru znakov / simptomov okužbe s Covid-19:
  • okuženi se odpravi domov in pokliče izbranega zdravnika ali dežurno službo. Za pot domov ne uporabi javnega prevoza;
  • v času čakanja na prevoz oseba nosi zaščitno masko, upošteva varnostno razdaljo, se dotika čim manj skupnih površin in uporablja sanitarije, ki jih v tem času drugi ne uporabljajo;
  • obvesti dekanat na 01/ 477 11 43, ki organizira prezračevanje in razkuževanje uporabljenih prostorov in površin;
  • v primeru negativnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika;
  • v primeru pozitivnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika. NIJZ prične z epidemiološko preiskavo v kateri išče izvor okužbe in identificira kontakte okuženega. Zaposleni obvesti nadrejenega in kadrovsko službo o obdobju karantene oziroma izolacije in posreduje odločbo Ministrstva za zdravje.
  • Študent po e-pošti obvesti študentski referat in izvajalce pri katerih je opravljal vaje na FS.


Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 15.9.2020

Zadeva: Navodila za izvajanje ukrepov za uporabo skupnih prostorov UL FS  za preprečevanje okužb s koronavirusom 

V času možnosti okužbe s koronavirusom se uporaba predavalnic in sejnih sob izvaja prilagojeno v skladu s priporočili NIJZ. V skladu s tem izdajam naslednja interna navodila, ki se izvajajo pred in po uporabi teh prostorov in so v uporabi za čas veljavnosti priporočil NIJZ.

1. Navodila za uporabnike predavalnic

 • Pred vstopom v stavbo UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.
 • V stavbo je potrebno vstopati posamično na razdalji najmanj 1,5 m.
 • Razdalja najmanj 1,5 m se mora vzdrževati v celi stavbi (na hodnikih, v avli, predavalnicah, sejnih prostorih, pisarnah, sanitarijah itd.).
 • Nošenje zaščitnih mask je v skupnih delih stavbe obvezno.
 • Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na prireditvah oz. dogodkih v zaprtem prostoru,  tako ob prihajanju in odhajanju na prireditev/dogodek, kot med samo prireditvijo oz. dogodkom v zaprtem prostoru, zaradi velikega števila ljudi, glasnega govorjenja in premikanja.
 • V primeru, da v prostore vstopajo posamezni zunanji udeleženci (obiskovalci) je obvezna evidenca prihodov pri receptorju (ime in priimek, stalni naslov in telefonska številka).
 • Evidenco zunanjih udeležencev na dogodkih (nad 10 do 50) mora organizator predložiti v dekanat pred dogodkom.


2. Dopustno število uporabnikov  v predavalnicah

Za zagotavljanje varne razdalje je treba maksimalno število udeležencev v prostorih prilagoditi razmeram in jih zato ustrezno zmanjšati, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Št. miz s sedežem Dodatni stol Površina m2 Oznaka  Postavitev miz
8 7 59 II/3A, II/3B, III/3A, III/3B, IV/3A, IV/3B Ravna-k
20 12 100 III/2, IV/2 Poševna-k
24 14 118 III/4 Poševna-k
28 8 118 IV/4 Poševna-k
34   100 II/2 Ravna-m
45   120 II/4 Ravna-m
36 12 150 V/2 Poševna-k
50   211 V/8 Poševna-k
15     Leskovarjeva soba Premična
11 5 53 Dvoriščna stavba P1 Ravna-k
15   53 Dvoriščna stavba N1 Ravna-m

 

Organizator mora v prostorih, kjer se lahko druži od 10 do največ 50 ljudi, obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila v skladu z navodili NIJZ.

3. Izvajanje prezračevanja prostorov

Prezračevanje prostorov se izvaja pred, med in po vsaki uporabi prostorov. Pred in po uporabi prezračevanje izvaja TVS, med uporabo pa uporabnik.

4. Evidenca prisotnosti

Seznam udeležencev hrani dekanat največ za čas enega meseca in se ga  posreduje NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, se seznam uniči.

5. Izvajanje razkuževanja prostorov

Razkuževanje prostorov izvaja TVS preko zaposlenih ali pogodbenih izvajalcev.
Po vsakem dogodku je treba v skladu s priporočili NIJZ izvesti razkuževanje prostorov. Le te se opravi pred in po uporabi prostorov. To se opravi z dezinfekcijskim sredstvom na osnovi alkohola Dezikim AL7. Še posebej skrbno razkužimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in majhnih prostorov (npr. za kopirni stroj), tipkovnice, slušalke, svinčniki za souporabo za stranke ipd.) oziroma z aktualnimi priporočili NIJZ na spletnem naslovu: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

6. Zagovori zaključnih del

V času veljavnosti priporočil za preprečevanje okužb s koronavirusom se zagovori izvajajo prilagojeno v skladu s sprejetim protokolom (zagotovitev fizične razdalje, razkuževanje …), vendar brez pogostitve na UL FS.

Dogodek se izvaja na prilagojen način, in sicer:

 • Na posameznem zagovoru poleg predsednika komisije, mentorja, somentorja in kandidata, lahko sodelujeta še največ dva gosta. Število gostov se prilagodi glede na prostorsko zmožnost, tako da je še mogoče zagotoviti izvajanje ukrepov v skladu s priporočili NIJZ.
 • Udeležence se seznani z navodili za udeležbo pred dogodkom in ob začetku vsakega dogodka.
 • Gosti morajo spoštovati navodila, ki so navedena v točki 1 tega navodila. Če pride naenkrat več gostov, jih organizator zaprosi, da počakajo na primerni razdalji in jih pospremi v predavalnico.
 • Udeleženci vstopajo posamezno in sedejo na označena mesta. Sedeži morajo biti razporejeni najmanj 1,5 m narazen.
 • Skupno fotografiranje se začasno ne izvaja.
 • Pogostitve po zagovorih se začasno ne izvajajo. 
 • V primeru podpisovanja si morajo vsi člani komisije zagotoviti svoje pisalo.

 

V primeru suma na okužbo so zaposleni in študenti DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo študentom na FS

Obvestilo UL FS, 1.9.2020

Zadeva: Pedagoški proces v študijskem letu 2020/2021

Spoštovane študentke in študenti Fakultete za strojništvo.

Predavanja in vaje smo kljub vsem nepredvidljivim razmeram v študijskem letu 2019/2020 uspešno zaključili. Pred nami pa je novo, ki nam bo postavilo nove izzive.

Način izvajanja pedagoškega procesa bomo prilagajali epidemiološkim razmeram in navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi priporočilom NIJZ.

Trenutno predvidevamo, da bo pedagoški proces potekal hibridno. Predavanja bodo potekala delno preko spleta in delno na fakulteti, razmerje pa bo odvisno od velikosti skupin in predavalnic. Vaje bodo potekale redno vendar bodo skrajšane glede na število skupin.

O vseh pomembnih informacijah, vezanih na izvedbo študijskega procesa, vas bomo sproti seznanjali na naši spletni strani.

V prihajajočih tednih pa vam želimo lep preostanek počitnic, predvsem pa, da si naberete novih moči za prihajajoče študijsko leto.

 

Najlepša hvala za vaše razumevanje.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 14.7.2020

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 14. 7. 2020

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je v Ur. l. 92/2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v RS. S tem odlokom se zbiranje omeji na največ 10 ljudi oz. na največ 50 ljudi, če sklicatelj vodi seznam prisotnih.

Na osnovi tega odloka so vsi sklicatelji zbiranja ljudi na FS, ki presega 10 in do največ 50 ljudi, dolžni najmanj 48 ur pred pričetkom zbiranja v potrditev v dekanat posredovati soglasje za odobritev zbiranja, ki vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek sklicatelja – vodja LAB, njegov telefon,
 2. lokacijo zbiranja (kraj, ulica, hišna številka, oznako prostora - predavalnice),
 3. podatek o prostoru (zaprt ali odprt),
 4. imena in priimke udeležencev zbiranja z naslovom stalnega prebivališča.

Zbiranje več kot 10 ljudi na FS brez odobritve dekana oz. pooblaščene osebe ni dovoljeno!

 

Na FS smo dolžni spoštovati tudi že dana navodila z dne 26. 6. 2020, objavljena na spletni strani FS, in sicer:

Na hodnikih, stopnišču, avli in v dvigalih je OBVEZNA uporaba maske in razkuževanje rok.

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo, kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FS se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb. Pri zagovorih je v prostoru lahko le toliko udeležencev, da bo zagotovljena razdalja najmanj 1,5 m.

Pri vseh oblikah neposrednega kontakta s študenti (preverjanje znanja, zagovori) jih mora izvajalec vedno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Pri vseh dejavnostih na FS še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

 • medsebojno razdaljo 1,5m,
 • skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
 • iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
 • ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
 • upoštevamo higieno kašlja,
 • naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri.

V primeru suma na okužbo so zaposleni in ŠTUDENTI DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 26.6.2020

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 26.6.2020

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je v Ur.l. 90/2020 izdala  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S tem odlokom se v zaprtih javnih prostorih začasno določi obvezna uporaba zaščitne maske (ali druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela obraza) in obvezno razkuževanje rok. Pri delu na FS glede na priporočila NIJZ  upoštevamo tudi naslednja navodila spodaj.

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FS se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb. Pri zagovorih je v prostoru lahko le toliko udeležencev, da bo zagotovljena razdalja najmanj 1,5 m.

Pri vseh oblikah neposrednega kontakta s študenti (preverjanje znanja, zagovori) jih mora izvajalec vedno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Pri vseh dejavnostih na FS še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

 • medsebojno razdaljo 1,5;
 • skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
 • iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
 • ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
 • upoštevamo higieno kašlja,
 • naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri,

V primeru suma na okužbo so zaposleni in študenti DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

 

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 22.6.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 23. 6. 2020

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je sprejela  Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 86/2020, stran 3177, ki začne veljati 23. junija 2020. S tem odlokom so preklicana dosedanja navodila. Pri delu na FS glede na priporočila NIJZ  še vedno upoštevamo naslednja navodila.  

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FS se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb. Pri zagovorih je v prostoru lahko le toliko udeležencev, da bo zagotovljena razdalja najmanj 1,5 m. Pri vseh oblikah neposrednega kontakta s študenti (preverjanje znanja, zagovori) jih mora izvajalec vedno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.  

Pri vseh dejavnostih na FS še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:
• medsebojno razdaljo 1,5 m,
• skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
• iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
• ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
• upoštevamo higieno kašlja,
• naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri.
 

V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO SO ZAPOSLENI IN ŠTUDENTI DOLŽNI OSTATI DOMA IN POKLICATI SVOJEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA TER SE RAVNATI V SKLADU Z NJEGOVIMI NAVODILI IN ŽE DANIMI PRIPOROČILI.    

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 29.5.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 1. 6. 2020

Spoštovani!
 
V skladu z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, obvestilom UL in priporočili NIJZ za sproščanje ukrepov, v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo v obdobju po 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 oz. do preklica.

 

  VSEBINA Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati SPLOŠNA NAVODILA, zapisna spodaj.

1.

Predavanja

Se izvedejo preko spleta.

2.

Vaje

Če jih ni možno izvesti preko spleta in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se izvedejo na FS v skladu z navodili pod Ad. 2. 

3.

Kolokviji, izpiti

V čim večji meri se priporoča izvedbo preko spleta. Če preverjanja znanja ni možno izvesti preko spleta, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 3. 

4.

Zagovori zaključnih del

Se izvajajo preko spleta do preklica.

5.

Individualno delo z mentorjem

Če ga ni možno izvesti preko spleta in je nujno za dokončanje študijskih obveznosti, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 2.

6.

Knjižnica

Omogoča izposojo fizičnega gradiva. Študenti ga lahko naročijo po e-pošti in se dogovorijo za prevzem preko pošte ali pred stavbo FS. Čitalnica ostaja zaprta do preklica.

7.

Pedagoško, raziskovalno in strokovno delo

Zagotoviti je potrebno razdaljo najmanj 2 m med delovnimi mesti. Vodja določi način dela, režim dela v izmenah in protokol prehajanja med prostori.

8.

Sestanki

Če je možno, naj potekajo preko elektronskih medijev. Če to ni možno, se izvedejo v kateri od predavalnic ob upoštevanju splošnih navodil.

9.

Službene poti

V skladu z že danimi navodili in priporočili NIJZ.

10.

Neformalna druženja

Preko elektronskih medijev. Čajne kuhinje ostajajo zaprte.

 

Ad. 2 Izvajanje vaj

Laboratorijske vaje se izvedejo v skladu z že danimi navodili v predhodnem obvestilu.

 

Ad. 3 Preverjanje znanja

Študente je pred izvedbo preverjanja znanja potrebno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Pisna preverjanja znanja se izvajajo tako, da se prijavljene študente razdeli v manjše skupine, ki pišejo v več predavalnicah za kar je potrebno večje število nadzornikov. Upoštevati je potrebno, da so zaradi ukrepov za preprečevanje okužb kapacitete predavalnic nižje, in sicer:

Št. sedežev Površina m2 Oznaka Postavitev miz
8 59 II/3A in 3B, III/3A in 3B, IV/3A in 3B Ravna-k
20 + 12* = 32 100 III/2, IV/2 Poševna-k
24 118 III/4 Poševna-k

28

28 +8* = 36

100

118

II/2

IV/4

Ravna- M

Poševna-k

35 120 II/4 Ravna-M
36 +12* = 48 150 V/2 Poševna-k
52 211 V/8 Poševna-k

* dodatni stoli

Študenti morajo v predavalnicah sedeti tako, da je zaseden le vsak tretji sedež v vrsti in vsaka druga vrsta. V ta namen so v predavalnicah sedeži, na katere se lahko usedejo študenti, označeni z zeleno nalepko. Pri načrtovanju in izvedbi preverjanja znanja morate upoštevati splošna navodila za preprečevanje okužb - razdalja 2 metra, stalno prezračevanje prostora, rokavice za izvajalca preverjanja znanja, obvezne zaščitne maske za izvajalce in študente (študenti so jih dolžni zagotovit sami), kot je objavljeno na spletni strani FS.

Preverjanje znanja naj  bo čim krajše. Po zaključku preverjanja je potrebno predavalnico prezračiti in razkužiti, zato so preverjanja znanja v isti predavalnici lahko 1 uro po zaključku. Izvajalci preverjanja znanja morajo razpored sporočiti vodji TVS najmanj 3 dni v naprej, da se lahko pravočasno organizira razkuževanje prostorov po izvedbi. O rednih izpitnih rokih bo TVS obveščena preko ŠR.

Študenti se 15 min pred začetkom preverjanja znanja zberejo pred predavalnico, kjer bo potekalo preverjanje znanja  ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m). Študenti si pred vstopom v predavalnico razkužijo roke. Razkuževalniki so nameščeni po hodnikih. Študenti nato pod nadzorom nadzornika in identifikaciji študentov posamično vstopijo v predavalnico ob upoštevanju razdalje 2 metrov in se usedejo na označene sedeže z zeleno nalepko. Priporoča se uporaba zaščitne maske tudi med samim preverjanjem znanja. Študente s podaljšanim časom pisanja nadzornik razporedi na take sedeže, da ne bodo ovirali drugih študentov pri zapuščanju prostora.

Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov ni dovoljeno. Ko študenti končajo s pisanjem, posamično prinesejo izpitno polo in jo odložijo v škatlo, ki jo je pripravil izvajalec. Le ta pri rokovanju z izpitnimi polami uporablja rokavice. Izpitne pole ocenjevalec izpita odloži za 24 ur, po ocenjevanju si umije/razkuži roke.

Ko študenti končajo s pisnim izpitom, takoj zapustijo stavbo. Zadrževanje v stavbi FS ni dovoljeno. Izjema je uporaba WC-ja.

Ustne izpite se izvede preko spletnih aplikacij.

 

Ad. 7 Pedagoško, raziskovalno in strokovno delo

Na osnovi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se z 31. 5. 2020 prekliče Odredba o opravljanju dela na domu zaradi izrednih okoliščin.

Vodja OE organizira delo na način, da je v prostoru čim manjše število zaposlenih s prerazporeditvami in izmenjavanjem zaposlenim. Če je možno, naj v prostoru dela ena oseba.

Potrebna je razporeditev delovnih mest na način, da je med njimi zagotovljena varnostna razdalja najmanj 2 m.

Kjer je to smiselno, se lahko uvedejo varnostne pregrade.

Delo je potrebno organizirati na način, da iste predmete in sredstva uporablja čim manj ljudi. Če to ni možno, se pri delu uporablja zaščitne rokavice in upošteva splošna navodila v nadaljevanju.

 

SPLOŠNA NAVODILA:

a.    FS je do 30. 6. 2020 pretežno odprta le za zaposlene, in sicer ob delavnikih med 6. in 20. uro, ob sobotah bo zaprta. Vhod je možen le mimo vratarja. Eventualni nujni zunanji obiski se strani vodje OE predhodno najavijo in zabeležijo pri vratarju.

b.    Priporočljiva je uporaba zaščitne maske na skupnih površinah (hodniki, toalete…) in v vseh neizbežnih neposrednih službenih kontaktih, oz. stiku dveh ali več oseb v zaprtih prostorih. Masko moramo še naprej obvezno nositi v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra. Rabljene zaščitne maske za enkratno uporabo se pri izhodu iz FS odvrže v namenski koš na izhodnem podestu stopnišča. Pralne maske zaposleni operejo doma.

c.    Na površinah FS poleg predhodne točke upoštevamo:

 • v prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi (hodniki, stopnišča, skupni prostori, sanitarije), je potrebno zagotavljati varnostno razdaljo 1,5 do 2 m, večja razdalja pomeni večjo varnost,
 • dosledno in temeljito umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju površin (kljuke, ograje …), ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
 • ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
 • upoštevamo higieno kašlja,
 • razkuževanje skupnih kontaktnih površin in predmetov, ki jih uporablja več oseb ob vsaki zamenjavi predmetov ali oseb v prostorih,
 •  naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri,
 • v dvigalo vstopa le po ena oseba,
 •  v delovne in druge prostore se vstopa posamično,
 •  z zaposlenimi in strankami se ne rokujemo.

d.    Komunikacija naj v čim večji meri poteka po telefonu ali preko spleta. Izogibamo se vsem ne-nujnim neposrednim kontaktom.

e.    Uporabljeno opremo, ki bo prinesena od zunaj (od doma, od drugih uporabnikov …) na fakulteto, je potrebno predhodno razkužiti.

f.     Študenti se izogibajo zbiranju v skupinah pri prihodu na fakulteto in se ne zadržujejo v prostorih fakultete. Pri izvajanju vaj ali preverjanju znanja uporabljajo izključno osebne pripomočke.

g.    Študenti in ostali zunanji obiskovalci, katerih delo je nujno potrebno za poslovanje fakultete, morajo sami zagotoviti priporočljivo zaščitno opremo (masko, očala, rokavice…).

 

V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO SO ZAPOSLENI IN ŠTUDENTI DOLŽNI OSTATI DOMA IN POKLICATI SVOJEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA TER SE RAVNATI V SKLADU Z NJEGOVIMI NAVODILI IN ŽE DANIMI PRIPOROČILI.    

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 15.5.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Navodila za postopno sproščanje omejitvenih ukrepov in izvajanje študijskega procesa po 18. 5. 2020   

Spoštovani! 

V skladu s sklepi rektorja ''Ukrepi covid-19'' z dne 15. 4. 2020, ''Ukrepi covid-19 – usmeritve za ZRD'' z dne 22. 4. 2020, ''Ukrepi covid-19'' z dne 7. 5. 2020 in ''Ukrepi covid-19'' z dne 14. 5. 2020 v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo v obdobju po 18. 5. 2020. Ukrepi veljajo do preklica.  

 

  VSEBINA Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati SPLOŠNA NAVODILA, zapisna spodaj.

1.

Predavanja

Se izvedejo preko spleta

2.

Vaje

Če jih ni možno izvesti preko spleta in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se izvedejo na FS v skladu z navodili pod Ad. 2. 

3.

Kolokviji, izpiti

V čim večji meri se priporoča izvedbo preko spleta. Če preverjanja znanja ni možno izvesti preko spleta, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 3. 

4.

Zagovori zaključnih del

Se izvajajo preko spleta do preklica.

5.

Individualno delo z mentorjem

Če ga ni možno izvesti preko spleta in je nujno za dokončanje študijskih obveznosti, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 2

6.

Knjižnica

Omogoča izposojo fizičnega gradiva. Študenti ga lahko naročijo po e-pošti in se dogovorijo za prevzem preko pošte ali pred stavbo FS

7.

Raziskovalno in strokovno delo

Po ena oseba na kabinet površine cca. 14m2 (2 osebi na površino 28m2 …). Vodja v dogovoru z zaposlenimi določi način dela (na FS ali od doma), režim dela v izmenah (sklopi po dnevih) in protokol prehajanja med prostori.

8.

Sestanki

Če je možno, naj potekajo preko spleta. Če to ni možno, se izvedejo v kateri od predavalnic. Sestanki z zunanjimi deležniki potekajo preko spleta.

9.

Službene poti

V skladu z že danimi navodili in priporočili NIJZ.

10.

Neformalna druženja

Preko elektronskih medijev. Čajne kuhinje ostajajo zaprte.

 

Ad. 2 Izvajanje vaj

Izvede se lahko laboratorijske vaje, ki so nujne za dokončanje študijskih obveznosti v najkrajšem možnem času. Pri tem se upošteva, da je vajo potrebno izvesti v terminu, ki je določen z urnikom, o čemer je potrebno obvestiti študente na običajen način. Pri načrtovanju in izvedbi vaje morate upoštevati splošna navodila za preprečevanje okužb (razdalja 2 metra, razkuževanje opreme in predmetov, prezračevanje, zaščitne maske za vse udeležence, študenti jih morajo zagotoviti sami; in ostala varovalna oprema - rokavice, očala … glede na naravo vaje).

Število študentov na vajah je zmanjšano za najmanj faktor 2 – predvideva se pol skupine v enem terminu. Pri načrtovanju vaj je potrebno upoštevati prisotnost asistenta in tehničnega sodelavca. Po izvedeni vaji je potrebno laboratorij prezračiti in razkužiti, zato naj bo med posameznimi vajami cca. 1 uro premora.

Študente je pred izvedbo vaj potrebno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Zdravi študenti se najmanj 10 minut pred začetkom vaj zberejo pred laboratorijem ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m). Pred vhodom v LAB se razkužijo roke. Vrata LAB naj bodo odprta, tako da ni potrebna uporaba kljuke. V LAB se vstopa posamezno. Pri izvedbi vaj je obvezna uporaba maske in ostalih zaščitnih sredstev.

Študenti si po zaključku vaj umijejo ali razkužijo roke in takoj zapustijo zgradbo po čim krajši poti. Zadrževanje v stavbi FS ni dovoljeno. Izjema je uporaba WC.   

Ad. 3 Preverjanje znanja

Študente je pred izvedbo preverjanja znanja potrebno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika. Pisna preverjanja znanja se izvajajo tako, da se prijavljene študente razdeli v manjše skupine, ki pišejo v več predavalnicah, za kar je potrebno večje število nadzornikov. Upoštevati je potrebno, da so zaradi ukrepov za preprečevanje okužb kapacitete predavalnic nižje, in sicer:    

Št. sedežev Površina m2 Oznaka Postavitev miz
8 59 II/3A in 3B, III/3A in 3B, IV/3A in 3B Ravna-k
20 +12* = 32 100 III/2, IV/2 Poševna-k
24 118 III/4 Poševna-k

28

28 + 8* = 36

100

118

II/2

IV/4

Ravna- M

Poševna-k

35 120 II/4 Ravna-M
36 + 12* = 48 150 V/2 Poševna-k
50 211 V/8 Poševna-k

* dodatni stoli

Študenti morajo v predavalnicah sedeti tako, da je zaseden le vsak tretji sedež v vrsti in vsaka druga vrsta. V ta namen so v predavalnicah sedeži, na katere se lahko usedejo študenti, označeni z zeleno nalepko. Pri načrtovanju in izvedbi preverjanja znanja morate upoštevati splošna navodila za preprečevanje okužb (razdalja 2 metra, stalno prezračevanje prostora, rokavice za izvajalca preverjanja znanja, obvezne zaščitne maske za izvajalce in študente, ki so maske dolžni zagotovit sami), kot je objavljeno na spletni strani FS. 

Študent med pisanjem izpita lahko sname masko. Sname jo lahko takrat, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5 oz. 2 m. Če se študentu med izpitom približa profesor, jo naj ponovno nadene. Potrebno je pravilno nameščanje in odstranjevanje maske, kar je prikazano na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. Pri nameščanju in snemanju zasščitne maske se dotikamo le vrvic in ne drugih delov maske.

Preverjanje znanja naj bo čim krajše. Po zaključku preverjanja je potrebno predavalnico prezračiti in razkužiti, zato so naslednja preverjanja znanja v isti predavalnici lahko 1 uro po zaključku. Izvajalci preverjanja znanja morajo razpored sporočiti vodji TVS najmanj 5 dni v naprej, da se lahko pravočasno organizira razkuževanje prostorov po izvedbi.

Študenti se 15 minut pred začetkom preverjanja znanja zberejo pred predavalnico, kjer bo potekalo preverjanje znanja, ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m). Študenti si pred vstopom v predavalnico razkužijo roke. Razkuževalniki so nameščeni po hodnikih. Študenti nato pod nadzorom nadzornika in identifikaciji študentov posamično vstopijo v predavalnico ob upoštevanju razdalje 2 metrov in se usedejo na označene sedeže z zeleno nalepko. Študente s podaljšanim časom pisanja nadzornik razporedi na take sedeže, da ne bodo ovirali drugih študentov pri zapuščanju prostora.

Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov ni dovoljeno. Ko študenti končajo s pisanjem, posamično prinesejo izpitno polo in jo odložijo v škatlo, ki jo je pripravil izvajalec. Le ta pri rokovanju z izpitnimi polami uporablja rokavice. Izpitne pole ocenjevalec izpita odloži za 24 ur (po ocenjevanju si umije roke), lahko pa jih za namen takojšnjega ocenjevanje predhodno skenira in ocenjuje skenirane kopije.  Ko študenti končajo s pisnim izpitom, morajo takoj zapustiti stavbo. Zadrževanje v stavbi FS ni dovoljeno. Izjema je uporaba WC-ja.  Ustne izpite se izvede preko spletnih aplikacij.   

SPLOŠNA NAVODILA:  

a. FS je do 22. 5. 2020 pretežno odprta le za zaposlene, in sicer ob delavnikih med 6. in 17. uro, ob sobotah bo zaprta. Vhod je možen LE mimo vratarja, ki bo preverjal izvajanje teh navodil (točka b, c in h). Eventualni nujni zunanji obiski morajo biti s strani vodje OE predhodno najavljeni in registrirani pri vratarju.   

b. Obvezna je uporaba zaščitne maske na skupnih površinah (hodniki, toalete…) in v vseh neizbežnih neposrednih službenih kontaktih. Rabljene zaščitne maske za enkratno uporabo se pri izhodu iz FS odvrže v namenski koš na izhodnem podestu stopnišča. Pralne maske zaposleni operejo doma.  

c. Na površinah FS poleg predhodne točke upoštevamo: 

 • razdaljo najmanj 2 metra med osebami,
 • umivanje oz. razkuževanje rok,
 • razkuževanje skupnih kontaktnih površin in predmetov, ki jih uporablja več oseb ob vsaki zamenjavi predmetov ali oseb v prostorih,
 • naravno prezračevanje prostorov vsaki 2 uri, 
 • v dvigalo vstopa le po ena oseba. 

d. V kabinetu/laboratoriju velikost cca. 14m2 lahko opravlja delo le ena oseba, 2 osebi na površino 28m2 … Če ima v kabinetu delovno mesto več zaposlenih in je površina na zaposlenega manjša od 14m2/zaposlenega, ostali zaposleni delajo naprej od doma ali vodja organizira delo izmensko (v sklopih po dnevih). Vodja OE glede na potrebe delovnega procesa izdela tedenski/mesečni razpored zaposlenih, ki opravljajo delo na FS, in tistih, ki delajo od doma.   

e. Tistim zaposlenim, ki zaradi nedelovanja posameznih razredov OŠ ne morejo priti na delo ali sodijo v rizično skupino in delo lahko opravljajo od doma, se ob soglasju predpostavljenega za čas trajanja interventnih ukrepov (do 31. 5. 2020) lahko omogoči delo od doma. Navodila za zaposlene, ki delajo od doma, ostanejo nespremenjena.  

f. Komunikacija poteka po telefonu ali v elektronski obliki. Izogibamo se vsem ne-nujnim neposrednim kontaktom. Predaja gradiv in materialov v fizični obliki (pogodbe, podpisi, pošta, vzorci …) se opravi po predhodnem telefonskem dogovoru načina prevzema in ob uporabi splošnih navodil.  

g. Uporabljeno opremo, ki bo prinesena od zunaj (od doma, od drugih uporabnikov …) na fakulteto, je potrebno predhodno razkužiti v dogovoru s TVS.  

h. Študenti se izogibajo zbiranju v skupine pri prihodu na fakulteto in se ne zadržujejo v prostorih fakultete. Pri izvajanju vaj ali preverjanju znanja uporabljajo izključno osebne pripomočke.  

i. Študenti in ostali zunanji obiskovalci, katerih delo je nujno potrebno za poslovanje fakultete, morajo sami zagotoviti ustrezno zaščitno opremo (masko, očala, rokavice…). Vsak vhod in izhod se evidentira pri vratarju. Skupinske vhode študentov evidentira izvajalec vaj ali preverjanja znanja.  

V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO SO ZAPOSLENI IN ŠTUDENTI DOLŽNI OSTATI DOMA IN POKLICATI SVOJEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA TER SE RAVNATI V SKLADU Z N

nazaj na seznam