BIOTEKOČINE KOT OBNOVLJIV VIR ENERGIJE

datum: 06.07.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

KATRAŠNIK

Klasifikacija kemičnih nosilcev energije je natančno določena v evropskih uredbah o obnovljivih virih energije, ki uvaja dve kategoriji nosilcev - biogoriva in biotekočine. Slednje se uporabljajo predvsem za namen ogrevanja, hlajenja in proizvodnje električne energije. Raziskovalci so na podlagi obsežnega opusa raziskovalne ekipe v članku kritično ovrednotili napredek tehnologij za pridobivanje energije z uporabo biotekočin, kot jih določa Evropska uredba o obnovljivih virih energije (2009/28/EC in 2018/2001 EC). Poleg kritičnega vrednotenja napredka na področju zgorevanja biotekočin in potrebnih ukrepov na sistemih za proizvodnjo energije, pomemben doprinos članka predstavlja umestitev tehnologij v novo evropsko uredbo o obnovljivih virih (2018/2001 EC) ter v prihajajoče procese krožnega gospodarstva. S tem so raziskovalci postavili osnove, ki obstoječim tehničnim rešitvam dajejo novo vlogo v okviru družbe brez odpadkov in predstavljajo izhodišče za nadaljnje znanstveno delo v energetski perspektivi do leta 2030.

KATRAŠNIK

 

nazaj na seznam