DINAMIKA KAVITACIJSKEGA MEHURČKA V BLIŽINI KROGELNEGA DELCA NA MIKROMETRSKEM MERILU

datum: 17.07.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Da bi razumeli kako kavitacija uniči mikroorganizme, se v Laboratoriju za vodne in turbinske stroje (LVTS) v okviru ERC projekta CABUM med drugim ukvarjajo tudi z numeričnim modeliranjem posameznih kavitacijskih mehurčkov. Rezultate nedavnih raziskav so objavili v reviji Ultrasonics Sonochemistry (IF: 7.28), kjer so računsko naslovili dinamiko kavitacijskega mehurčka v bližini krogelnega delca na mikrometrskem merilu.

Glavni cilj študije je bilo identificirati najverjetnejše mehanske učinke kavitacije za poškodbo bakterijskih celic. Ugotovili so, da se mikromehurčki na obravnavanem prostorskem merilu zaradi vplivov površinske napetosti obnašajo drugače kakor večji makromehurčki, ter da se mehanske obtežbe na delec zvišujejo z njegovo velikostjo in padajo z višanjem razdalje med delcem in mehurčkom. Za potencialno najbolj uničujoče so se izkazale strižne obremenitve z vršnimi vrednostmi nekaj megapaskalov in propagacija udarnih valov, ki povzročijo prostorsko spremenljivo tlačno obtežbo z vrhovi nekaj sto megapaskalov in gradienti 100 MPa/μm.

Vsebina izvirnega znanstvenega članka je prosto dostopna na povezavi

Dular 1 Dular2 Dular3  Dular 4

nazaj na seznam