EKSPERIMENTALNA IDENTIFIKACIJA DINAMIČNE PIEZOUPORNOSTI SENZORNIH ELEMENTOV

datum: 08.09.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci Fakultete za strojništvo so predstavili novo metodo identifikacije dinamične piezoupornosti senzornih elementov, narejenih s tehnologijo 3D tiskanja polimerov. Predstavljena metoda je bila objavljena v eni od vodilnih znanstvenih revij na področju dodajalnih tehnologij Additive Manufacturing (IF=7.002) in odpira nove možnosti večosnega razumevanja pojava piezoupornosti. Razumevanje pojava je pomembno za razvoj 3D natisnjenih zaznaval in odpira nove možnosti na področju izdelave 3D tiskanih pametnih izdelkov.

Dinamična piezoupornost označuje pojav, kjer se strukturi spremeni (specifična) upornost ob pojavu dinamičnih mehanskih obremenitev. Z razvojem tehnologije ciljnega nalaganja materiala (CNM) in piezouporovnih materialov za CNM, bo v prihodnje mogoče 3D natisniti pametne strukture z zaznavalno funkcijo.

Ker strukture, izdelane s tehnologijo CNM, izkazujejo anizotropijo, nehomogenost, odvisnost od številnih procesnih parametrov, potencialno odvisnost od frekvence mehanske obremenitve in temperature, je izdelava dinamičnih zaznaval trenutno omejena. Z namenom pridobitve poglobljenega razumevanja piezoupornostnega obnašanja, so raziskovalci Fakultete za strojništvo razvili metodo za preučevanje dinamične piezoupornosti struktur, izdelanih s CNM.

S pomočjo nove metode je mogoče ovrednotiti vplive procesnih parametrov na dinamično piezoupornost. S predstavljeno metodo pridobljeni materialni podatki omogočajo analitično in numerično modeliranje novih vrst dinamičnih zaznaval.

Celoten članek je prosto dostopen na tej povezavi


 

slavič popravek

nazaj na seznam