FS SKUPAJ Z GOSPODARSTVOM ZA DVIG UGLEDA STROJNIŠTVA IN STATUSA DIPLOMANTOV

datum: 05.03.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Na Fakulteti za strojništvo nadaljujemo s strateškimi aktivnostmi za dvig ugleda strojništva v družbi in skupaj z gospodarstvom načrtujemo skupno prihodnost, ki bo pomenila dvig statusa in pomena diplomantov naše fakultete v gospodarstvu. Z namenom, da bolje razumemo potrebe gospodarstva in širšega akademskega okolja ob prihajajočih spremembah v digitalno in zeleno prihodnost, smo organizirali letno Strateško konferenco, na kateri pa smo predstavili tudi svoje odlične dosežke in nekatere zagate, s katerimi se srečujemo. S tem ustvarjamo medsebojno zaupanje in opozarjamo na svojo pomembno vlogo in potencial za razvoj fakultete, gospodarstva in celotne Slovenije.

Hkrati s tem ustvarjamo kulturo družbeno odgovornega delovanja Fakultete za strojništvo, ki stremi k solidarnemu in skupnemu razvoju s ključnimi deležniki v gospodarstvu in akademskem življenju, kot sta Ministrstvo za šolstvo in ARRS, in dajemo svojo zavezo odgovornosti za dobrobit Slovenije. Tak odnos in odgovornost do družbe ter skupno prizadevanje za dvig kakovosti nas bo postavil višje na lestvici družbenega vpliva, s čimer bomo lahko dosegli cilje Strategije 2025, kjer je pomen in vpliv strojništva v družbi ter višji status in materialni položaj diplomantov na prvem mestu.

Na konferenci smo lahko prisluhnili uglednim slovenskim gospodarstvenikom, članom Strateškega sveta FS, ter predstavnikom iz javnega in akademskega okolja, obenem pa nas je priznani psiholog motiviral še s predavanjem o izzivih in priložnostih na poti do uspeha.

Hvala vsem, ki ste se konference udeležili in s tem doprinesli k ustvarjanju skupnih ciljev, ki bodo naši fakulteti omogočali doseganje še večjih uspehov. V kolikor pa se letne Strateške konference pretekli teden niste mogli udeležiti, smo za vas pripravili posnetek do katerega lahko dostopate prek povezave, ki smo vam jo poslali na elektronski naslov. Če povezave niste prejeli in bi si posnetek radi ogledali vas prosimo, da se obrnete na dekanat@fs.uni-lj.si.

​Vljudno vas vabim k ogledu, saj bomo le z usklajenim pristopom lahko prepoznali prave cilje in jih tudi uresničili. 

Lepo pozdravljeni,

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

nazaj na seznam