MODEL ZGOREVANJA MULJEV ČISTILNIH NAPRAV Z REDUCIRANIMI MEHANIZMI KEMIJSKE KINETIKE

datum: 06.04.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci iz LICeM so v sodelovanju s kolegi iz Laboratorija za Kemijsko Kinetiko Univerze Eötvös Loránd v Budipešti razvili nov, na nadomestnih gorivih osnovan model zgorevanja muljev čistilnih naprav. 

Model vključuje ciljno reducirane mehanizme kemijske kinetike pri čemer se zanaša na  ustrezno definicijo sestave nadomestnega goriva (t.i. surrogate fuel). S tem omogoča izrazito natančne, obenem pa računsko učinkovite 3D CFD simulacije zgorevanja muljev. Model je namenoma razvit za opis in dizajniranje zgorevalnih naprav nižjih termičnih moči - torej na področje decentraliziranih monosežigalnih naprav, ki postaja izrazito pomembno širom Evropske unije.

Natančen opis zgorevanja ne glede na velikost ter kompleksnost geometrije realnih zgorevalnih naprav je eden izmed glavnih doprinosov modela. S tem pomembno prispeva k razvoju in umeščanju naprednih naprav za termično obdelavo odpadnih snovnih tokov z nizko energijsko vrednostjo ter visokim deležem vlage. 

Delo je bilo finančno podprto s strani: Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstva za Izobraževanje, Znanost in Šport, Hungarian National Research, Development and Innovation Office kot tudi s strani organizacije COST preko programa SMARTCATS.

Povezava na članek.

 

Grafični povzetek:

licem slo

 

nazaj na seznam