TEMPERATURNO ODVISNI MODEL DEGRADACIJE PLATINASTIH KATALIZATORJEV V GORIVNIH CELICAH

datum: 11.10.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta objavili članek v eni izmed vodilnih znanstvenih revij s področja elektrokemije in energetike: Journal of Power Sources (IF=9.127).

V članku avtorji predstavijo inovativni matematično-fizikalni model sklopljenih mehanizmov degradacije v katalitski plasti vodikovih gorivnih celic, ki prek raztapljanja in aglomeracije platinastih nanodelcev vodijo do zmanjšanja aktivne elektrokemijske površine katalizatorja. Avtorji kot prvi na svetu v model vkjučijo fizikalno osnovano temperaturno odvisnost posameznih degradacijskih mehanizmov, kar omogoča uporabo modela za opis staranja različnih tipov gorivnih celic in pri različnih temperaturah obratovanja.

temp

Povezava do članka:  https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230542

nazaj na seznam