IDENTIFIKACIJA DINAMSKIH LASTNOSTI STRUKTUR MED NJIHOVIM OBRATOVANJEM

datum: 18.07.2022

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci Fakultete za strojništvo UL so razvili postopek, namenjen zajemu dinamskih modelov sistemov tekom njihovega obratovanja. Novost metode je sposobnost zajemanja frekvenčnih prenosnih funkcij sistema zgolj na osnovi merjenja njegovega odziva, saj vzbujevalno silo karakteriziramo neodvisno od končnega sestava. Predstavljena metoda je bila objavljena v eni izmed vodilnih znanstvenih revij na področju mehanskih sistemov ter procesiranja signalov Mechanical Systems and Signal Processing (IF=8.934).

ladisk1

Glavna prednost pristopa se kaže v primerih, ko na končnem sestavu zaradi kompleksnosti geometrije ali vpetja ni mogoče dostopati do lokacij vzbujanja, ki se nahajajo na aktivni komponenti (viru vzbujanja). Z uporabo namenskih testirnih vpetij aktivne komponente, ki so poljubno oblikovani za čim bolj enostavno uporabo, eksperimentalist enostavno dostopa do poljubnih lokacij vzbujanja. V primerih, ko struktura izkazuje visok nivo odziva med obratovanjem, ne pa med kontroliranim vzbujanjem, lahko z omenjenim pristopom zajamemo odzive z ugodnim razmerjem koristnega signala napram šumu. V kolikor je vir vzbujanja že karakteriziran s strani proizvajalca, lahko enostavno ocenimo prenosne funkcije poljubnega sestava zgolj na osnovi merjenja njegovega odziva med obratovanjem.

ladisk2

 

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109542

nazaj na seznam