TRAJNOSTNA SINTETIČNA GORIVA ZA LETALSTVO – KAKO DO NJIH?

datum: 27.07.2022

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost (LICeM) so širši mednarodni zasedbi pod vodstvom Shanghai Jiao Tong Univerze v reviji Energy Conversion and Management (IF=11.5) objavili dva celovita članka na področju tehnologij pridobivanja biogoriv za letalstvo.

V prvem članku so naslovili možnost izrabe odsluženih olj iz prehrambne industrije za pridobivanje transportnih goriv tako z legislativnega vidika kot z vidika sistemov njihovega beleženja, sledenja in zbiranja, kar v Sloveniji  predstavlja v veliki meri še nerazvit potencial.  V tehnološkem delu članka so nato sistematično analizirali ključne postopke za pretvorbo maščob, vključujoč transesterifikacijo, pirolizo ter superkritične in elektrokemične metode, ki so jih dodatno nadgradili z analizo procesov za izboljšanje kemijsko-fizikalnih lastnosti. Kot obetavne procese za nadgradnjo so identificirali hidrogenacijo, deoksigenacijo in izomerizacijo (metil)estrov maščobnih kislin, kar so podprli tudi z pregledom tehno-ekonomskih kazalnikov.

Seljak2

V drugem članku so se nato osredotočili na postopke katalitične pretvorbe, ki omogočajo pridobivanje sintetičnih goriv za letalstvo v skladu s standardom ASTM D7556. Tri najbolj uveljavljene postopke; Fischer-Tropsch (FT) sintezo, Hidrogenacijo estrov maščobnih kislin (HEFA) in pretvorbo alkoholov (ATJ) so analizirali s stališča uporabljenih katalizatorjev in vstopnih (biomasnih) materialov. Ker gre za postopke na visokih TRL nivojih so raziskavo zaključili z  identifikacijo možnih korakov za povečanje konkurenčnosti in trajnosti postopkov.

Seljak1

Rezultati obeh raziskav predstavljajo pomemben doprinos h konsolidaciji trenutno izrazito heterogenega raziskovalnega področja, hkrati pa služijo kot ključna primerjalna analiza za odločevalce in certifikacijske ustanove.

Članka sta nastala v okviru ARRS projekta Z2-1862 Zgorevanje brez okoljskega odtisa za pridobivanje zelene energije (vodja doc. dr. Tine Seljak) in bilateralnega mobilnostnega projekta ARRS BI-CN/20-22-022 Uporaba letalskih biogoriv v naprednih konceptih zgorevanja (vodja doc. dr. Tine Seljak).

Poveza do prvega članka: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113296

Povezava do drugega članka: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114974

ARRS

nazaj na seznam