Poletna šola strojništva

Hlajenje z naravnimi in obnovljivimi viri

s


V okviru poletne šole ponujamo dijakinjam in dijakom možnost, da sestavijo svoje hladilne naprave za hlajenje pijače, ki izkoriščajo za hlajenje naravne in obnovljive vire.

Pri tem se bomo osredotočili na dve vrsti hladilnih naprav:

  • Hladilna naprava za hlapilno hlajenje z naravno ter prisilno konvekcijo.
  • Hladilna naprava za hlajenje s pomočjo Peltier modula z naravno ter prisilno konvekcijo.

Kako bomo izvedli delavnice:

  1. Dan: Seznanitev s področjem dela, teoretične osnove z demonstracijami in vajami na realnih primerih
  2. Dan: Izdelava in testiranje hladilne naprave za hlapilno hlajenje z ali brez prisilne konvekcije
  3. Dan: Izdelava in testiranje hladilne naprave za hlajenje s pomočjo Peltier modula
  4. Dan: Predstavitev naprav, ocenjevanje naprav in podelitev nagrad najboljšim

V okviru nagrade bomo ocenjevali okoljski odtis naprave, učinkovitost in hitrost hlajenja ter ekonomičnost. Tega se bodo v okviru naprav naučili dodatno tudi dijakinje in dijaki.

Udeleženke in udeleženci se bodo seznanili z razumevanjem hladilnih procesov, prenosa toplote in snovi, z načrtovanjem in izdelavo hladilnih naprav ter uporabe sončne energije za pogon le-teh.

Delavnica bo potekala v Laboratoriju za hlajenje in daljinsko energetiko - LAHDE.
Več informacij: izr. prof. dr. Andrej Kitanovski ().

s