Izdelava in programiranje modelov avtonomnih električnih vozil

Cilj delavnice je izdelava lastnega modela avtonomnega električnega vozila. Udeleženci bodo sestavili podvozje vozila, krmilno električno vezje in izdelali program, ki bo omogočil vozilu, da se samostojno pelje po progi.

Podvozje je izdelano s tehnologijo 3D tiskanja in vključuje enostaven mehanski prenos med elektromotorjem in kolesi. Pri sestavljanju podvozja je zelo pomembno zagotoviti pravilne ujeme med elementi, da se hkrati izognemo prevelikemu trenju in prevelikemu opletanju koles.

Električno krmilno vezje vključuje svetlobne senzorje s katerimi se zaznava barvo podlage, mikrokrmilnik na katerem se izvaja krmilni program in močnostni del za krmiljenje dveh DC motorjev. Napajenje vozila je izvedeno z uporabo kondenzatorjev z visoko kapacitivnostjo, ki se jih polni prek USB povezave.

Krmilni program je izdelan v programskem okolju Arduino IDE. Na podlagi intenzitete svetlobe, zaznane s senzorji, krmilni program prilagaja električni tok na dveh pogonskih DC motorjih in s tem smer gibanja vozila. Cilj je izdelati program, ki bo samostojno peljal vozilo po progi in celotno dolžino proge odpeljal čim hitreje.

Izdelane modele vozil bodo udeleženci na zaključnem tekmovanju preizkusili v vožnji na čas. Svoja vozila bodo udeleženci po koncu delavnice obdržali in vzeli domov.


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
5+1=