Stirlingov motor – izziv za trajnostni razvoj

Delavnica bo pokrivala tako področje osnovnih znanj – termodinamiko, pogledano širše pa tudi področje energetike in proizvodnih tehnologij. Slednje se nanaša na izdelavo sestavnih delov motorja, npr. z uporabo 3D tiska. Vsak udeleženec bo izdelal svoj Stirlingov motor, seveda v preprosti obliki.

delavnica

Ena od usmeritev globalnega trajnostnega razvoja je tudi v zmanjševanju rabe energije. Pri tem se pojavlja vprašanje, v kolikšni meri lahko izrabimo tako imenovano odvečno toploto, ki nastane pri različnih tehnoloških procesih v vseh panogah industrije. Z uporabo Stirlingovega motorja, kjer kot delovno sredstvo uporabimo zrak, lahko tudi z nižje-temperaturnimi viri pridobivamo mehansko delo. Ob tem naj poudarimo, da tak motor lahko smatramo kot trajnostno napravo, saj med svojim obratovanjem ne povzroča izpustov CO2. Od tu pa, glede na potrebe sodobne družbe, ostaja le še en cilj – proizvodnja električne energije. Z uporabo Stirlingovega motorja tudi sledimo globalni usmeritvi razvitega sveta: zeleno in digitalno.


Potek delavnice po dnevih:

1. dan:

Prikazana bosta namen uporabe Stirlingovega motorja ter poenostavljena termodinamska razlaga delovanja. Predstavljen bo motor, ki ga je izdelal študent Nejc Koželj. Ugotavljali bomo učinkovitost
stroja, npr. z generacijo električne energije za LED žarnico. Pogovorili se bomo o poteku izdelave izvedb, ki jih bodo naredili udeleženci.

2. dan:

Udeleženci bodo pripravili sestavne dele motorja – nekaj iz materialov, ki se dobijo na trgu, nekaj pa jih bodo izdelali z uporabo 3D tiskalnika.

3. dan:

Udeleženci bodo sestavili Stirlingove motorje in preizkusili njihovo delovanje. Ob koncu delavnice bodo pripravili predstavitev za zaključno prireditev.

4. dan:

Sodelovanje na predstavitvi vseh delavnic, kjer lahko prisostvujejo tudi starši in drugi obiskovalci.

Sodelujoči laboratorij: Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko - LFDT

Število mest za udeležence: 8

Delavnica bo potekala v prostoru K-1B na Fakulteti za strojništvo.

Kontakti sodelujočih: doc. dr. Matjaž Perpar, matjaz.perpar@fs.uni-lj.si; asist. dr. Jurij Gregorc, jurij.gregorc@fs.uni-lj.si; tehnični sodelavec Matic Cotič, dipl. inž. str., matic.cotic@fs.uni-lj.si; študent 2. stopnje RRP Gal Savšek, dipl. inž. str. (UN), galsavsek@gmail.com; študent 1. stopnje RRP Nejc Koželj, nejc.kozeljjj@gmail.com


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
9+2=