Tekmovanje izdelave in vožnje modelov avtonomnih električnih vozil

Strojništvo pokriva širok spekter področij. Na delavnici bomo združili tematike iz avtomobilske industrije, mehatronike, virtualnega snovanja izdelkov, prototipiranja in izdelovalnih procesov. Cilj delavnice je, da udeležence seznanimo s tematikami, oni pa bodo kot rezultat izdelali svoj model električnega avtonomnega vozila, ki bo vozil po progi. Vozilo bo zasnovano v 3D modelirniku in fizično izdelano s 3D tiskanjem. Udeleženci bodo s tem pridobili znanja s treh področij, v treh laboratorijih:

  • Laboratorij za konstruiranje
  • Laboratorij za odrezavanje
  • Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo

Zadnji dan bo organizirano tekmovanje na postavljeni progi, kjer bo zmagalo tisto vozilo, ki bo na najboljši način združevalo lastnosti avtonomnosti, učinkovitosti in estetike. Vsak udeleženec bo svoje izdelano vozilo tudi lahko vzel domov.


Prijavnica


D
DP
DPN
DA
NE
DA
NE
S
M
L
Strinjam se, da organizator uporablja zgornje podatke udeležencu/-ki za izvedbo in analizo izvedene poletne šole, za obdelavo, objavo rezultatov in nadaljnje obveščanje o aktivnostih poletne šole. S prijavo na Poletno šolo dovoljujem fotografiranje, snemanje ter objavo posnetkov za potrebe promocije Poletne šole strojništva, v organizaciji Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izjava o varstvu osebnih podatkov.
Da
2+0=