CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV v študijskem letu 2018/2019

LETNA ČLANARINA

 • študentje UL s statusom (že plačana ob vpisu): 15,50 €
 • študentje UL brez statusa: 15,50 € 
 • dijaki nad 18 let: 15,50 €
 • študentje drugih univerz s statusom: 20,00 €
 • alumni: 20,00 
 • druge fizične osebe: 25,00 €
 • zaposleni na UL, upokojenci FS, brezposelni ter osebe od 15. do 18. let starosti: brezplačno

ZAMUDNINA

 • za enoto na dan: 0,30 €
 • za enoto na dan (revije, čitalniško gradivo): 6,00 €

OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE

 • 1. obvestilo: 0,50 €
 • 2. obvestilo: 1,00 €
 • 3. obvestilo: 2,10 €
 • 4. obvestilo: 3,00 €

Interval med potekom izposojevalnega roka in 1. obvestilom je sedem dni;
med 1. in 2. sedem dni, med 2. in 3. obvestilom štirinajst dni ter med 3. in 4. obvestilom 28 dni. 

IZGUBLJENA LITERATURA

 • stroški nabave za izgubljeno enoto, ki jo je mogoče nabaviti: dejanski stroški
 • stroški obdelave za izgubljeno enoto, ki jo je mogoče nabaviti: 6,00 €
 • bančni stroški pri naročilu iz tujine: 16,00 €

ODŠKODNINE

 • odškodnina za poškodovano enoto: po dejanskih stroških

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (poštnina je vključena v ceno)

IZ NAŠE KNJIŽNICE

 • izposoja enote knjižnega gradiva: 7,60 €
 • članek (fotokopija do 20 strani): 5,00 €
 • vsaka nadaljnja stran: 0,10 €
 • članek posredovan elektronsko: 4,00 €
 • nujno naročilo (realizacija v 24 urah): dvojna cena

IZ SLOVENSKIH KNJIŽNIC

 • izposoja enote knjižnega gradiva: cena dobavitelja + 5,80 €
 • članek: cena dobavitelja + 1,00€
 • članek posredovan elektronsko: cena dobavitelja

INFORMACIJSKE STORITVE

 • informacijske storitve(ki presegajo uporabo enega info.vira ali trajajo več kot 0,5 ure): 25,10 €/uro + stroški
 • tematske retrospektivne poizvedbe: 25,10 €/uro + stroški
 • citiranost avtorja: 25,10 €/uro + stroški
 • priprava, vnos in vodenje bibliografij: 25,10 €/uro + stroški (brezplačno za zaposlene na matični članici UL)