Zagovor doktorske disertacije - ROK MARKEŽIČ

dne 07.10.2020

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V sredo, 7. 10. 2020 ob 12.00 uri bo Rok Markežič zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

 

Mentor:          prof. dr. Roman Šturm

Somentor:     izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam