Katedre

 

Raziskovalna skupina za matematiko RSMAT
Enota za dopolnilna znanja EDZ
Laboratorij za sinergetiko LASIN
Laboratorij za strojne elemente LASEM
Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK
Laboratorij za termoenergetiko LTE
Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM
Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS
Laboratorij za energetske delovne stroje in tehnično akustiko LDSTA
Laboratorij za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo LAMPA
Laboratorij za preoblikovanje LAP
Laboratorij za alternativne tehnologije LAT
Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko LASIM
Laboratorij za toplotno obdelavo in preiskavo materialov LATOP
Laboratorij za varjenje LAVAR
Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
Laboratorij za toplotno tehniko LTT
Laboratorij za nelinearno mehaniko LANEM
Laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki LNMS
Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK
Laboratorij za eksperimentalno mehaniko LEM
Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme FOLAS
Laboratorij za lasersko tehniko LASTEH
Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT
Laboratorij za fluidno tehniko LFT
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT
Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK
Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ
Laboratorij za odrezavanje LABOD
Laboratorij za zagotavljanje kakovosti LAZAK
Laboratorij za konstruiranje LECAD
Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK
Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK
Laboratorijska enota za raziskave in analize prometnih nezgod LAPN
Laboratorijsko informacijska enota za tehnično dokumentacijo ICTD
Laboratorij za aeronavtiko AEROL
Center za razvojna vrednotenja CRV
Center za eksperimentalno mehaniko CEM
Center za konstruiranje LECAD
Center za modeliranje elementov in konstrukcij CEMEK