Osnovne informacije

Naslov:
Univerza v Ljubljani                                                                                                                                                                   
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 4771 200
Faks: (01) 2518 567
E-pošta:

Podračun pri UJP: 01100-6030707507
Davčna številka: SI 28118081
Matična številka: 1627031000

fs