Poslanstvo in vizija

FS-iz zraka-malaPoslanstvo
Na Fakulteti za strojništvo ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje.

Vizija
Postati najpomembnejša izobraževalno raziskovalna fakulteta z najvišjimi mednarodnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi na področju strojništva v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi česar bomo s svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlačni tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo ter raziskovalno razvojne institucije.

Strateške usmeritve

 • Raziskovalna odličnost, primerljiva na mednarodnem nivoju
 • Izboljševanje kakovosti pedagoškega dela (vhod, prehodnost)
 • Povečanje deleža tujih študentov
 • Ohranjanje deleža raziskovalne in tržne dejavnosti

Ključne vrednote

 • inovativnost,
 • mednarodna usmerjenost in primerljivost,
 • akademska odličnost oziroma zagotavljanje čim višje kakovosti,
 • usmerjenost k odjemalcem,
 • zadovoljstvo zaposlenih,
 • etičnost,
 • družbena in okoljska odgovornost.