Akademski zbor

Akademski zbor Fakultete za strojništvo sestavljajo vsi učitelji, znanstveni delavci in sodelavci.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli študentski svet FS.

Predsednik akademskega zbora: prof.dr. Mihael Sekavčnik
Namestnik predsednika akademskega zbora: izr.prof.dr. Jernej Klemenc
Elektronski naslov:
akademski.zbor@fs.uni-lj.si