Študentski svet

Študentski svet je organ študentov Fakultete za strojništvo.
Študentski svet članice razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.

Spletna stran ŠSFS: http://ssfs.fs.uni-lj.si/

Predsednik Študentskega sveta FS
Matej Drobnič
e-pošta:

Podpredsednik Študentskega sveta FS
Miha Jurančič
e-pošta: mihajura@gmail.com