CENIK UČBENIKOV ZA PRODAJO

  Avtor, naslov Leto izdaje Študentje in
zaposleni na FS
Zunanji 
1 BIZJAK: Osnove ekonomike podjetja za inženirje 2004 3,00€
2 BIZJAN: Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem     2009 3,00€
3 BOLTEŽAR: Mehanska nihanja, 1. del, 2. popravljena izd. 2010 12,00 € 17,01 €
4 ČIČEROV: Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu 2011 6,00 € 8,50 €
5 ČUDINA: Tehnična akustika 2014 28,00 € 39,20 €
6 DUHOVNIK, DEMŠAR, DREŠAR: Modeliranje prostora z značilkami NX 2014 14,01€
7 DUHOVNIK, DEMŠAR, DREŠAR: Modeliranje prostora z značilkami…Solid works (prenov. izd.) 2017 14,01€
8 DUHOVNIK, KLJAJIN, OPALIĆ: Inženirska grafika 2009                 10,00
9 DUHOVNIK, TAVČAR: Elektr. poslovanje (mehka vez.) 2000 13,00 € 21,00 €
10 DUHOVNIK, TAVČAR: Elektr. poslovanje (trda vez.) 2000 16,00 € 21,00 €
11 DUHOVNIK: Nagovori dekana diplomantom 2008-2011 2011 1,00€
12 GAŠPERŠIČ: Prenos toplote 2001 3,00€
13 GLOBOČKI LAKIĆ, KRAMAR, KOPAČ: Metal cutting  2014 21,00€
14 GRABEC, GRADIŠEK: Opis naključnih pojavov 2014 16,00€
15 HALILOVIČ … et al.: Osnove statike in trdnosti, 3. izdaja 2019                 13,00 €
16  HLEBANJA: Metodika konstruiranja 2003 12,00 € 18,00 €
17 HOČEVAR, DULAR: Diagnostika v okoljskem strojništvu 2016 13,00€
18 HOČEVAR, DULAR: Uvod v hidroenergetske sisteme 2015 13,00€
19 HORVAT, MOŽINA, PETKOVŠEK: Naloge iz tehniške fizike 2007 8,00 € 14,01 €
20 KAMPUŠ: Osnove tehnologije preoblikovanja kovin, 3. natis 2011 9,00 €  12,50 €
21 KAMPUŠ, KUZMAN: Priporočila preoblikovanja 2016 10,00€
22 KLEMENC: Efektivnost izdelkov 2017 13,00€
23 KARIŽ: Nelinearni krmilni sistemi I 2009 11,00 € 16,00 €
24 KOPAČ: Obdelovalni stroji, orodja in naprave 2005 12,00 € 18,00 €
25 KOSEL: The product is you (3. dop. izd.) 2006 3,00€
26 KOSEL: Višja trdnost: zbirka rešenih nalog 2009 16,00 € 22,00 €
27 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A1 2001 0,65€
28 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A3, ponatis 2013 0,50€
29 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare… 2001 15,00 € 20,01 €
30 MIZORI OBLAK: Matematika za študente 1 2009 15,00 € 20,01 €
31 NOVAK et al.: Matematika 1 (2. dop. izd.)  2015 10,00€
32 NOVAK et al.: Matematika 2 (1. popravljena izd.) 2017 8,00€
33 NOVAK et al.: Tehniška matematika 1 (2. dop. izd.) 2015 9,00€
34 NOVAK et al.: Tehniška matematika 2 (2. dop. izd.) 2019 9,00€
35 OMAN: Generatorji toplote 2005 3,00€
36 PEPERKO: Matematika 3 2017 9,00€
37 PETRIŠIČ: Uvod v MATLAB za inženirje, 3. natis 2013 12,00 € 17,01 €
38 PODRŽAJ: Linearna teorija krmiljenja sistemov 2017 16,00€
39 PODRŽAJ: Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije  2017 13,00€
40 POREDOŠ et al.: Heat pumps for heating and cooling 2018 15,00 €
41 PUHAR: Evolventne zobniške dvojice 2000 2,00€
42 RANT: Termodinamika: knjiga za uk in prakso 2011 15,00 € 20,01 €
43 SENEGAČNIK, OMAN: Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov 2004 13,00 € 18,00 €
44 SLAVIČ: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin  2017 25,00€
45 ŠALI, KOPAČ: Obdelovalna  tehnika in eksperimentalne metode... 2003 7,00 € 10,00 €
46 TRENC, KATRAŠNIK: Letalski motorji 2015 15,00€
47 TUREL: Kemija 2017 9,00€
48 TUREL … et al.: Zbirka nalog iz kemijskega računanja 2015 8,00€
49 TURNŠEK: Tehniška matematika 2007 3,00€
50 TUŠEK: Tehnika spajanja: praktične in računske vaje, 2. izd. 2011 16,00 € 22,00 €
51 TUŠEK: Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo, 1. ponatis 2015 40,00€
52 VALENTINČIČ … et al.: Alternativne tehnologije 2012 15,00 € 21,00 €
53 ZGODOVINA strojništva in tehniške kulture na Slovenskem 2010 5,00€
54 ŽEROVNIK: Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del) 2012 12,00 € 17,01 €
55 ŽEROVNIK: Matematika 1, 2. ponatis 2014 8,00€
56 ŽEROVNIK: Matematika 2 2009 5,00 € 9,00 €
57 ŽEROVNIK: Matematika 2, popravljena in dopolnjena 1. izd. 2017 9,00€
58 ŽEROVNIK: Tehniška matematika 2 2010 3,00€
59 ŽEROVNIK et al.: Zbirka rešenih nalog iz teh.  mat., 4. izd. 2011 14,01 € 20,01 €