Seznam knjig po abecedi avtorjev

 

CENIK UČBENIKOV ZA PRODAJO  
  Avtor, naslov Leto izdaje Študentje in zaposleni FS Zunanji   
1 BIZJAK: Osnove ekonomike podjetja za inženirje 2004 3,00 €  
2 BIZJAN: Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem     2009 3,00 €    3,00 €  
3 BOLTEŽAR: Mehanska nihanja, 1. del, 2. popravljena izd. 2010           12,00 €    17,01 €  
4 ČIČEROV: Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu 2011             6,00 €      8,50 €  
5 ČUDINA: Tehnična akustika 2014 28,00 €    39,20 €  
6 DUHOVNIK, DEMŠAR: Modeliranje prostora 1, NX (2. natis) 2014           11,00 € 15,40 €  
7 DUHOVNIK, DEMŠAR, DREŠAR: Modeliranje prostora z značilkami…Solid works 2014           14,01 €    14,01 € enotna cena
8 DUHOVNIK, KLJAJIN, OPALIĆ: Inženirska grafika 2009           26,00 €    39,00 €  
9 DUHOVNIK, TAVČAR: Elektr. poslovanje (mehka vez.) 2000           13,00 €    21,00 €  
10 DUHOVNIK, TAVČAR: Elektr. poslovanje (trda vez.) 2000           16,00 €    26,00 €  
11 DUHOVNIK: Nagovori dekana diplomantom 2008-2011 2011           1,00 €    1,00 €  
12 GAŠPERŠIČ: Prenos toplote 2001           3,00 €    3,00 €  
13 GLOBOČKI LAKIĆ, KRAMAR, KOPAČ: Metal cutting  2014           21,00 €    21,00 € enotna cena
14 GRABEC: Predavanja iz fizike 2004           25,00 €    35,00 €  
15 GRABEC, GRADIŠEK: Opis naključnih pojavov 2014           16,00 €    16,00 € enotna cena
16 HALILOVIČ … et al.: Osnove statike in trdnosti, ponatis 2013           13,00 €    18,00 €  
17 HLEBANJA: Metodika konstruiranja 2003           12,00 €    18,00 €  
18 HORVAT, MOŽINA, PETKOVŠEK: Naloge iz teh. fizike 2007             8,00 €    14,01 €  
19 KAMPUŠ: Osnove tehnologije preoblikovanja kovin, 3. natis 2011             9,00 €    12,50 €  
20 KAMPUŠ, KUZMAN: Priporočila preoblikovanja 2014           10,00 €    14,01 €  
21 KARIŽ: Nelinearni krmilni sistemi I 2009           11,00 €    16,00 €  
22 KOPAČ: Obdelovalni stroji, orodja in naprave 2005           12,00 €    18,00 €  
23 KOSEL: The product is you (3. dop. izd.) 2006           3,00 €    3,00 €  
24 KOSEL: Višja trdnost: zbirka rešenih nalog 2009           16,00 €    22,00 €  
25 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A1 2001             0,65 €      0,65 €  
26 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Molierov h-s diagram A3, ponatis 2013             0,50 €      0,50 €  
27 KUŠTRIN, SENEGAČNIK: Tabele termodinamičnih… 2001           15,00 €    20,01 €  
28 MIZORI OBLAK: Matematika za študente 1 2009           15,00 €    20,01 €  
29 NOVAK et al.: Matematika 1 (2. dop. izd.) 2015           10,00 €    10,00 € enotna cena
30 NOVAK et al.: Tehniška matematika 2013             8,50 €    12,00 €  
31 OMAN: Generatorji toplote 2005           3,00 €    3,00 €  
32 PETRIŠIČ: Uvod v MATLAB za inženirje, 3. natis 2013           12,00 €    17,01 €  
33 PODRŽAJ: Linearna teorija krmiljenja sistemov 2014           16,00 €    16,00 € enotna cena
34 PODRŽAJ: Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije krmiljenja ...  2014 13,00 € 13,00 € enotna cena
35 PUHAR: Evolventne zobniške dvojice 2000                                        2,00 €    
36 RANT: Termodinamika: knjiga za uk in prakso 2011           15,00 €    20,01 €  
37 SENEGAČNIK, OMAN: Lastnosti zraka, goriv in… 2004           13,00 €    18,00 €  
38 SLAVIČ: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin 2014           25,00 €    25,00 € enotna cena
39 ŠALI, KOPAČ: Obdelovalna  tehnika in eksper. 2003             7,00 €    10,00 €  
40 TRENC, KATRAŠNIK: Letalski motorji 2015 15,00 € 15,00 € enotna cena
41 TUREL … et al.: Zbirka nalog iz kemijskega računanja 2013             7,00 €    10,00 €  
42 TURNŠEK: Tehniška matematika 2007           3,00 €    3,00 €  
43 TUŠEK: Tehnika spajanja: praktične in računske vaje, 2. izd 2011           16,00 €    22,00 €  
45 VALENTINČIČ … et al.: Alternativne tehnologije 2012           15,00 €    21,00 €  
46 ZGODOVINA strojništva in tehniške kulture na Slo. 2010           5,00 €    5,00 € UGODNO!
47 ŽEROVNIK: Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del) 2012           12,00 €    17,01 €  
48 ŽEROVNIK: Matematika 1, 2. ponatis 2014             8,00 €      8,00 € enotna cena
49 ŽEROVNIK: Matematika 2 2009             9,00 €    12,50 €  
50 ŽEROVNIK: Tehniška matematika 2 2010           3,00 €    3,00 €  
51 ŽEROVNIK et al.: Zbrika rešenih nalog iz teh.  mat., 4. izd. 2011           14,01 €    20,01 €