Drugi projekti

 

Zaključeni projekti

 

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagoško delo, zato se raziskovalne skupine intenzivno ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kažejo številni raziskovalni projekti  in razvojno aplikativne naloge za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih  nalog je tako posredovano študentom preko pedagoškega dela kot tudi z udeležbami na mednarodnih in domačih konferencah in simpozijih.

Naši raziskovalci izvajajo raziskave, svetovanja in izobraževanja ter za najpomembnejše slovenske in mednarodne institucije.

 

Projekti Po kreativni poti do znanja 2016/2017 - Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Kooorinator Naslov Trajanje
dr. Vanja Čok Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala -Električna polnilnica 1.2.2017-30.6.2017
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Vlakenski laserji z visokim energijskim izkoristkom - LASVEI 1.3.2017-31.7.2017
doc. dr. Peter Gregorčič Izboljšave industrijskih procesov z uvajanjem laserskih mikroobdelav - IndLaM 1.3.2017-31.7.2017
dr. Simon Oman Optimizacija procesnih pogojev toplega stiskanja pri izdelavi zavornih ploščic in njihova analiza - OPTI-PPTS 1.3.2017-31.7.2017
izr. prof. dr. Uroš Stritih Projektiranje v smislu zmanjšanje rabe energije v stavbah  - P-URE 1.2.2017-30.6.2017

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Koordinator

Naslov Trajanje
doc. dr. Damjan Klobčar  Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Razvoj detekcijskih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini 1.2.2015-31.7.2015

 

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

RR slika 1 4 11 2015RR slika 2 4 11 2015   RR slika 3 4 11 2015