Drugi projekti

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagoško delo, zato se raziskovalne skupine intenzivno ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kažejo številni raziskovalni projekti  in razvojno aplikativne naloge za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih  nalog je tako posredovano študentom preko pedagoškega dela kot tudi z udeležbami na mednarodnih in domačih konferencah in simpozijih.

Naši raziskovalci izvajajo raziskave, svetovanja in izobraževanja ter za najpomembnejše slovenske in mednarodne institucije.

 

 

2x logo

 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 – 3. odpiranje

 

Koordinator Naslov Trajanje
doc. dr. Andrej Žerovnik   Opazovalna podnica čebeljega panja 01.02.2020- 30.06.2020
izr. prof. dr. Primož Podržaj Napredni proizvodni sistem na osnovi distribuiranega vodenja  01.03.2020- 31.07.2020

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

 

Zaključeni projekti

 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 – 2. odpiranje

 

Koordinator Naslov Trajanje
izr. prof. dr. Joško Valentinčič Inovativna obravnava gospodinjskih odpadkov v kuhinji - INOOK  15.02.2019- 14.07.2019
izr. prof. dr. Jože Kutin Inovativni načini merjenja hitrosti gorenja v raketnem motorju - IMROC 01.02.2019- 30.06.2019
doc. dr. Marjan Jenko Razvoj interaktivnih svetil za ekstremne razmere - RIS  01.02.2019-  30.06.2019

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020– 1. odpiranje

 

Koordinator Naslov Trajanje
prof. dr. Jernej Klemenc  Razvoj koncepta svetlobne komunikacije avtonomnega vozila z ostalimi udeleženci v prometu - LightCom 01.04.2018-31.08.2018
doc. dr. Miha Ambrož Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev - CONSKID 01.04.2018-31.08.2018
asist. dr. Jurij Gregorc Načrtovanje in izdelava preizkuševališča za raziskavo toka fluida pri kontinuirnem ulivanju - NIPeRTuKU 01.04.2018-31.08.2018
doc. dr. Lidija Slemenik Perše  Optimizacija procesa kalandriranja za izboljšanje mehanskih lastnosti plastične embalaže - OKPE 01.04.2018-30.06.2018
izr. prof. dr. Primož Podržaj,      doc. dr. Franc Majdič Raziskave modernih metod krmiljenja na področju pnevmatsko-hidravličnih sistemov - KPH 01.04.2018-31.08.2018
izr. prof. dr. Jože Tavčar  Konstrukcija in oblikovanje krmilne ročice izvenkrmnega električnega motorja za čolne - eKrmilo 01.04.2018-31.08.2018

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

 

Koordinator Naslov Trajanje
doc. dr. Rok Vrabič Robotski sistem za usposabljanje inženirk in inženirjev prihodnosti - RoboU3P 01.02.2018 - 31.05.2018
doc. dr. Nikola Vukašinović Interaktivna tehnika in tehnologija - ITT 01.02.2018 - 31.05.2018

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Projekti Po kreativni poti do znanja 2016/2017 - Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Koordinator Naslov Trajanje
asist. dr. Vanja Čok Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala -Električna polnilnica 1.2.2017-30.6.2017
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Vlakenski laserji z visokim energijskim izkoristkom - LASVEI 1.3.2017-31.7.2017
doc. dr. Peter Gregorčič Izboljšave industrijskih procesov z uvajanjem laserskih mikroobdelav - IndLaM 1.3.2017-31.7.2017
asist. dr. Simon Oman Optimizacija procesnih pogojev toplega stiskanja pri izdelavi zavornih ploščic in njihova analiza - OPTI-PPTS 1.3.2017-31.7.2017
izr. prof. dr. Uroš Stritih Projektiranje v smislu zmanjšanje rabe energije v stavbah  - P-URE 1.2.2017-30.6.2017

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Koordinator

Naslov Trajanje
doc. dr. Damjan Klobčar  Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Razvoj detekcijskih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini 1.2.2015-31.7.2015

 

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

RR slika 1 4 11 2015RR slika 2 4 11 2015   RR slika 3 4 11 2015