Drugi projekti

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagoško delo, zato se raziskovalne skupine intenzivno ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kažejo številni raziskovalni projekti  in razvojno aplikativne naloge za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih  nalog je tako posredovano študentom preko pedagoškega dela kot tudi z udeležbami na mednarodnih in domačih konferencah in simpozijih.

Naši raziskovalci izvajajo raziskave, svetovanja in izobraževanja ter za najpomembnejše slovenske in mednarodne institucije.
 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

Koordinator Naslov Trajanje
Prof. dr. Rok Petkovšek  Laserski sistemi za oftamologijo 01.06.2017- 31.5.2020
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Raziskave laserskih procesov za klinike prihodnosti  01.05.2019- 31.03.2022

 

2x logo

 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 – 3. odpiranje

 

Koordinator Naslov Trajanje
doc. dr. Andrej Žerovnik   Opazovalna podnica čebeljega panja 01.02.2020- 30.06.2020
izr. prof. dr. Primož Podržaj Napredni proizvodni sistem na osnovi distribuiranega vodenja  01.03.2020- 31.07.2020

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

 

Zaključeni projekti

 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 – 2. odpiranje

 

Koordinator Naslov Trajanje
izr. prof. dr. Joško Valentinčič Inovativna obravnava gospodinjskih odpadkov v kuhinji - INOOK  15.02.2019- 14.07.2019
izr. prof. dr. Jože Kutin Inovativni načini merjenja hitrosti gorenja v raketnem motorju - IMROC 01.02.2019- 30.06.2019
doc. dr. Marjan Jenko Razvoj interaktivnih svetil za ekstremne razmere - RIS  01.02.2019-  30.06.2019

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020– 1. odpiranje

 

Koordinator Naslov Trajanje
prof. dr. Jernej Klemenc  Razvoj koncepta svetlobne komunikacije avtonomnega vozila z ostalimi udeleženci v prometu - LightCom 01.04.2018-31.08.2018
doc. dr. Miha Ambrož Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev - CONSKID 01.04.2018-31.08.2018
asist. dr. Jurij Gregorc Načrtovanje in izdelava preizkuševališča za raziskavo toka fluida pri kontinuirnem ulivanju - NIPeRTuKU 01.04.2018-31.08.2018
doc. dr. Lidija Slemenik Perše  Optimizacija procesa kalandriranja za izboljšanje mehanskih lastnosti plastične embalaže - OKPE 01.04.2018-30.06.2018
izr. prof. dr. Primož Podržaj,      doc. dr. Franc Majdič Raziskave modernih metod krmiljenja na področju pnevmatsko-hidravličnih sistemov - KPH 01.04.2018-31.08.2018
izr. prof. dr. Jože Tavčar  Konstrukcija in oblikovanje krmilne ročice izvenkrmnega električnega motorja za čolne - eKrmilo 01.04.2018-31.08.2018

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

 

Koordinator Naslov Trajanje
doc. dr. Rok Vrabič Robotski sistem za usposabljanje inženirk in inženirjev prihodnosti - RoboU3P 01.02.2018 - 31.05.2018
doc. dr. Nikola Vukašinović Interaktivna tehnika in tehnologija - ITT 01.02.2018 - 31.05.2018

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Projekti Po kreativni poti do znanja 2016/2017 - Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Koordinator Naslov Trajanje
asist. dr. Vanja Čok Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala -Električna polnilnica 1.2.2017-30.6.2017
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Vlakenski laserji z visokim energijskim izkoristkom - LASVEI 1.3.2017-31.7.2017
doc. dr. Peter Gregorčič Izboljšave industrijskih procesov z uvajanjem laserskih mikroobdelav - IndLaM 1.3.2017-31.7.2017
asist. dr. Simon Oman Optimizacija procesnih pogojev toplega stiskanja pri izdelavi zavornih ploščic in njihova analiza - OPTI-PPTS 1.3.2017-31.7.2017
izr. prof. dr. Uroš Stritih Projektiranje v smislu zmanjšanje rabe energije v stavbah  - P-URE 1.2.2017-30.6.2017

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 

Koordinator

Naslov Trajanje
doc. dr. Damjan Klobčar  Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Rok Petkovšek Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov 1.2.2015-31.7.2015
izr. prof. dr. Matija Jezeršek Razvoj detekcijskih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini 1.2.2015-31.7.2015

 

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

RR slika 1 4 11 2015RR slika 2 4 11 2015   RR slika 3 4 11 2015