Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Odgovorna osebaPolni naziv opremeCena na uro (EUR - DDV ni vključen)
prof. dr. Edvard GovekarSistem za vizualno karakterizacijo obdelovalnih procesov in parametrov45 €
prof. dr. Iztok GolobičHitrotekoči sistem za spremljanje dinamičnih in termičnih procesov45 €
prof. dr. Mitjan KalinNaprava za raziskavo fretinga s pripradajočo opremo za analizo površin45 €
prof. dr. Rok PetkovšekLaserski izvori z opremo45 €
prof. dr. Mitjan KalinNaprava za analizo degredacije biološko razgradljivih olj45 €
doc. dr. Lidija Slemenik Perše Sistem za analizo mikrodeformacij submikronskih vlaken pri termomehanskem obremenjevanju s pulznim laserjem45 €
prof. dr. Franci PušavecSkenirna naprava Cyclom s tipali45 €
prof. dr. Božidar ŠarlerCTA anemometer45 €
prof. dr. Marko HočevarDvokomponentni laserski Dopplerjev anemometer45 €
prof. dr. Roman ŠturmSistem za popis integritete površin po mehanski in toplotni obdelavi45 €
doc. dr. Lidija Slemenik Perše Modificiran ekstruder z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala45 €
prof. dr. Marko NagodeMerilna in računalniška oprema za specialna razvojna vrednotenja45 €
prof. dr. Mitjan KalinOprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije45 €
izr. prof. dr. Miha BrojanTemperaturna komora z zahtevanim priborom, merilno in programsko opremo za mehansko analizo inteligentnih gradiv45 €
prof. dr. Rok PetkovšekLaserska izvora z opremo45 €
prof. dr. Edvard GovekarSistem za karakterizacijo tehnoloških procesov45 €
prof. dr. Andrej Kitanovski / izr. prof. dr. Uroš StritihMerilna oprema za merjenje temparaturnih polj (termovizijska kamera)45 €
prof. dr. Božidar ŠarlerTlačni senzor s procesno enoto45 €
prof. dr. Marko HočevarKavitacijski tunel45 €
doc. dr. Lidija Slemenik Perše Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov45 €
prof. dr. Mitjan KalinNaprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov45 €
prof. dr. Mitjan KalinNaprava za merjenje debelin "in-situ" mejnih mazalnih filmov v rangu nanometrske skale45 €
doc. dr. Lidija Slemenik Perše Sistem za karakterizacijo vedenja časovno-odvisnih materialov na nano in mikro skali (Nanoindenter – sistem za nanoin-dentacijo)45 €
izr. prof. dr. Matija JezeršekEksperimentalni laserski sistem za mikro-obdelave45 €
prof. dr. Franci PušavecVertikalni rezkalni center - visokohitrostni obdelovalni stroj45 €
prof. dr. Janko SlavičVisokozmogljivi računski sestav HPCFS; Programska oprema ANSYS za HPCFS45 €
prof. dr. Mitjan KalinProfilometer optični 3D45 €
prof. dr. Miha Boltežar Kalibrator pospeškov z opremo45 €
prof. dr. Rok PetkovšekOprema za nadzor in procesiranja aktivnih optičnih vlaken z ohranjanjem polarizacije45 €
prof. dr. Edvard GovekarLaserski sistemi in merilni pribor45 €
prof. dr. Tomaž KatrašnikPEMS sistem45 €
prof. dr. Franci Pušavec3D tiskalnik ProJet 3510 SD45 €
prof. dr. Iztok GolobičSistem za analizo hitrih dogodkov pri prenosu toplote in snovi v infrardečem spektru45 €
prof. dr. Mitjan KalinVrstični elektronski mikroskop (SEM) - z delovanjem pri nizkem vakuumu (LV-SEM) in EDS analizatorjem, z možnostjo analize z oljem kontaminiranih in neprevodnih vzorcev45 €
prof. dr. Franci PušavecOptični brezkontaktni 3D mikroskop45 €
izr. prof. dr. Matija JezeršekVisokoločljiva hitra kamera za raziskave laserskih procesov, kavitacije in deformacij45 €
izr. prof. dr. Matija JezeršekPikosekundni vlakenski laser s spremenljivo dolžino bliskov za optodinamske mikroobdelave45 €
prof. dr. Roman ŠturmXRD System za merjenje zaostalih napetosti in zaostalega avstenita 45 €
dr. Andrej JeromenDigitalni optični mikroskop z zajemom topografije45 €
prof. dr. Andrej Kitanovski Modularni raziskovalni hladilni sistem 45 €
prof. dr. Mitjan KalinMikroskop na atomsko silo (atomic force microscope, AFM) z možnostjo kvantitativne analize mehanskih lastnosti inženirskih triboloških površin in mejnih filmov45 €
prof. dr. Marko NagodeNadgradnja MTS 100 kN sistema z enoosnim 25 kN servo-pulzirnim preskuševališčem45 €
doc. dr. Rok VrabičKibernetsko-fizični obdelovalni sistem45 €
izr. prof. dr. Jože KutinLaserski Dopplerjev merilni sistem za merjenje hitrosti zraka45 €
izr. prof. dr. Matija JezeršekVlakenski laser visokih moči z nadzorom in upravljanjem procesnih parametrov v realnem času45 €
prof. dr. Matevž DularStereo vizualizacijski sistem za analizo visokofrekvenčnih pojavov s področja dinamike tekočin45 €
prof. dr. Franci PušavecVisoko-tog, visoko-precizen in visoko-hitrostni vertikalni obdelovalni center s 5 simultanimi obdelovalnimi osmi45 €
prof. dr. Rok PetkovšekVisoko prilagodljiv laserski obdelovalni sistem45 €
doc. dr. Franc MajdičDiagnostična oprema za hidravlično olje45 €
prof. dr. Tomaž KatrašnikNaprava za merjenje koncentracije števila delcev v izpušnih plinih vozil v realnem prometnem toku45 €
doc. dr. Lidija Slemenik PeršeReometrski sistem45 €
prof. dr. Franci PušavecPolirni stroj Ecoflow 80 AFC45 €
izr. prof. dr. Robert KuncPreizkuševališče Virtual45 €
prof. dr. Janko SlavičElektrodinamični stresalnik s kontrolerjem za nadzor ne-Gaussovih processov45 €
izr. prof. dr. Miroslav HalilovičMerilni sistem za 360° merjenje deformacij površin objektov na podlagi korelacije digitalnih slik45 €
prof. dr. Mitjan KalinNaprava za merjenje trenja in 3D porazdelitve debelin elasto-hidrodinamičnih filmov v mikrometrskem območju45 €
prof. Franci PušavecPametni sistem nadzora izdelovalnega procesa45 €
doc. dr. Lidija Slemenik PeršeMultifunkcionalni merilni sistem za določanje časovno in frekvenčno odvisnih mehanskih lastnosti polimerov in kompozitov45 €
prof. dr. Primož PodržajOprema za raziskave distribuiranega vodenja naprednih proizvodnih sistemov45 €
prof. dr. Andrej KitanovskiModularni raziskovalni sistem za analizo mikrofluidnih toplotnih stikal45 €
prof. dr. Roman ŠturmVH1202 – Stacionarni merilec trdote45 €
prof. dr. Iztok GolobičSistem za spremljanje nestacionarnih procesov pri prenosu toplote in snovi z infrardečo hitrotekočo kamero45 €
doc. dr. Vid AgrežLaserski sistem za raziskave dielektričnega preboja v vodi 45 €
izr. prof. dr. Damjan KlobčarOprema za nadgradnjo robotskega sistema v napredni 3D tiskalnik kovin45 €
prof. dr. Edvard GovekarSistem za 3D tisk s selektivnim laserskim pretaljevanjem kovinskega prahu45 €
prof. dr. Mitjan KalinNano-točkovni konfokalni profilometer z visokoločljivo 3D digitalno mikroskopijo za sub-mikronske analize triboloških površin na realnih inženirskih komponentah45 €
izr. prof. dr. Robert KuncStatično in dinamično preizkuševališče Step Engineering UD0845 €
izr. prof. dr. Jože KutinPulzni dinamični generator tlaka kapljevine45 €
prof. dr. Rok PetkovšekSistem za raziskave in analizo NIR in SWIR vlakenskih laserjev 45 €
prof. dr. Franci PušavecNapredni izdelovalni in testni sistem gorivnih celic45 €
prof. dr. Janko SlavičHitra termokamera45 €
prof. dr. Roman ŠturmMetalurški optični mikroskop ZEISS Axioscope 5 z dodatki45 €
prof. dr. Marko Nagode / prof. dr. Jernej KlemencNaprava za testiranje baterij45 €
doc. dr. Lidija Slemenik Perše Instrument Discovery DSC 2500 (Diferenčna dinamična kalorimetrija z vgrajenim avtomatskim vzorčevalnikom)45 €
prof. dr. Božidar ŠarlerStrežnik supermicro SYS-1029TP-DTR45 €
prof. dr. Niko HerakovičModulna robotizirana montažna linija45 €