Prešernove nagrade

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija. Prešernove nagrade vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze slovesno podeljuje rektor. Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

Študenti predložijo dela za študijsko leto 2018/19 najkasneje do 1. septembra 2018 clanici UL.

Dela morajo biti pripravljena v skladu s Poslovnikom o delu Komisije za Prešernove nagrade.