Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Domen Marš
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.01.2020
Ura in prostor: 09:00, III/3A
Naslov: Problem parkiranja robota z diferencialnim pogonom
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: /