Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Klemen Brežan
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 16.02.2018
Ura in prostor: 08:00, III/3A
Naslov: Študija izvedljivosti gorske kosilnice v tehnologiji brez emisij
Mentor: doc. dr. Marjan Jenko
Somentor: doc. dr. Janez Benedičič


Ime in priimek: Vid Bajec
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 16.02.2018
Ura in prostor: 13:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Optimizacija zmogljivosti brezpilotnega letala
Mentor: doc. dr. Viktor Šajn
Somentor: /