Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Jošt Pekolj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.08.2019
Ura in prostor: 09:00, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK (K - 9)
Naslov: Gibanje zraka v kabini osebnega vozila
Mentor: doc. dr. Matjaž Prek
Somentor: /


Ime in priimek: Jan Perkovič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.08.2019
Ura in prostor: 09:00, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK (K - 9)
Naslov: Določevanje učinkovitosti lokalnega prezračevanja po metodi zmanjševanja
Mentor: doc. dr. Matjaž Prek
Somentor: /


Ime in priimek: Jan Pirc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 01.08.2019
Ura in prostor: 09:00, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK (K - 9)
Naslov: Opredelitev skoraj nič-energijske stavbe v EU in ZDA
Mentor: doc. dr. Matjaž Prek
Somentor: /