Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Anton Božič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vpliv lastnosti materiala na postopek deformacijskega rezanja
Mentor: prof. dr. Roman Šturm
Somentor: /


Ime in priimek: Miha Hribovšek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Določanje kaljivosti jekel za poboljšanje
Mentor: prof. dr. Roman Šturm
Somentor: /


Ime in priimek: Jan Lampret
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza vpliva zvočno absorpcijskega materiala na zvočno moč sušilnika za perilo
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /


Ime in priimek: Tamara Pavlin
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Uporaba vibroakustičnega dušilnega materiala pri zmanjševanju zvočne moči sušilnika za perilo
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /


Ime in priimek: Tine Zobarič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: OpenStreetMap kot vir podatkov za analize prometnih nezgod
Mentor: doc. dr. Miha Ambrož
Somentor: /


Ime in priimek: Simon Bogić
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Izdelava in testiranje sistema digitalne mikrofluidike
Mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: /


Ime in priimek: Jan Rek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj in prihodnost helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji
Mentor: pred. Tomaž Mrlak
Somentor: izr. prof. dr. Tadej Kosel


Ime in priimek: Matjaž Zupančič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 11.10.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Identifikacija napak izdelkov na podlagi vibracijskega odziva
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar