Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Nejc Okorn
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 10:00, III/3B
Naslov: Zaznava objektov s strojnim vidom in manipulacija glede na zaznano stanje
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: /


Ime in priimek: Miha Povšin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 10:00, III/3B
Naslov: Sledenje izdelkov s pomočjo tehnologije RFID
Mentor: doc. dr. Marko Šimic
Somentor: prof. dr. Niko Herakovič


Ime in priimek: Matija Zore
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 10:00, III/3B
Naslov: Projekt uvedbe črtne kode v podjetje
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar