Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Martin Knez
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.05.2020
Ura in prostor: 08:00, na daljavo preko aplikacije GoToMeeting
Naslov: Parametrična analiza ultrazvočnega varjenja polietilenske folije na ogrodje povozne plošče
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: doc. dr. Iztok Švab


Ime in priimek: Urban Žnidaršič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.05.2020
Ura in prostor: 08:00, na daljavo preko aplikacije GoToMeeting
Naslov: Izdelava 3D geometrijskih modelov jeter
Mentor: izr. prof. dr. Robert Kunc
Somentor: /