Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Peter Kastelic
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza rabe energije za delovanje stavbe na osnovi merjenih veličin
Mentor: doc. dr. Matjaž Prek
Somentor: /


Ime in priimek: Matej Kenda
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vrednotenje lepljenega spoja med jekleno gredjo in pestom iz duroplasta
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: /


Ime in priimek: Andraž Pavlič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Uporaba akustične emisije za preiskavo hidravličnega akumulatorja
Mentor: doc. dr. Tomaž Kek
Somentor: prof. dr. Roman Šturm


Ime in priimek: Ana Bonča
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razmeščanje opreme v oddelku stiskalnic
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec


Ime in priimek: David Dekleva
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Globoko vrtanje v orodjarstvu z uporabo topovksih svedrov
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: prof. dr. Janez Kopač


Ime in priimek: Primož Dornik
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, II/3A
Naslov: Avtomatiziran merilni sistem za vajo iz stabilnosti vožnje v ovinek
Mentor: doc. dr. Miha Ambrož
Somentor: /


Ime in priimek: Aleš Kveder
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, II/3A
Naslov: Transportni sistem vnosa pokrovčkov v polnilni stroj
Mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
Somentor: /


Ime in priimek: Anže Lemovec
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, II/3A
Naslov: Izdelava tehnične dokumentacije merilnika svetlobe
Mentor: doc. dr. Miha Ambrož
Somentor: /


Ime in priimek: Jaka Logar
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, II/3A
Naslov: Razvoj sekvenčnega hidravličnega ventila
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: /


Ime in priimek: Marko Plestenjak
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, II/3A
Naslov: Izdelava priprave za kontrolo soosnosti obdelanega aluminijastega ulitka
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /


Ime in priimek: Anže Škoda
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Določitev metode za izbiro optimalnega obdelovalnega procesa glede na velikost serije in kompleksnost izdelka
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /


Ime in priimek: Luka Vidrih
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Obstojnost frezal z različnimi prevlekami rezalnega robu pri obdelavi orodnega jekla v kaljenem stanju
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /


Ime in priimek: Jure Berce
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 03.07.2018
Ura in prostor: 09:00, II/3A
Naslov: Eksperimentalno določanje povezave med pretokom zraka in vode skozi režo
Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: /