Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Žan Loboda
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 07.08.2020
Ura in prostor: 10:00, na daljavo preko aplikacije GoToMeeting
Naslov: Razvoj premnika dirkalnika Formule Student
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /