Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Aleksij Kraljič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Robusten postopek za odstranjevanje artefaktov iz elektroencefalografskih (EEG) meritev pri sočasnem snemanju s funkcijsko magnetno resonanco (fMR)
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: /


Ime in priimek: Primož Rojko
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Varjenje z gnetenjem aluminijeve zlitine 2030
Mentor: doc. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /


Ime in priimek: Anže Zupančič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Optimiranje montažne linije za avtomatizirano sestavljanje zaslona vozila
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Marko Šimic


Ime in priimek: Tine Krkoč
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 11:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Zasnova in numerično vrednotenje kombiniranega kapljevinsko-zračnega hladilnega sistema elektromotorja
Mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: /


Ime in priimek: Jernej Rijavec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 11:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Upogib kompozitnega nosilca na elastični podlagi
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: /