Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Matej Razpotnik
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 01.07.2019
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Dinamska karakterizacija kotalnih ležajev
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: /