Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Janez Luznar
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja (triletni)
Datum: 10.12.2019
Ura in prostor: 14:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vibroakustična karakterizacija elektronsko komutiranih motorjev
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: prof. dr. Janko Slavič


Ime in priimek: Rok Hafner
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja (triletni)
Datum: 08.01.2020
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza frezalnih parametrov pri obdelavi poliuretanskih pen
Mentor: prof. dr. Janez Kopač
Somentor: prof. dr. Mirko Soković