Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo : 1. september 2018, preko sistema eVŠ.

Informativni dan: v sredo 16. maja 2018 ob 16.00 uri v predavalnici V/8.

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis STROJNIŠTVO

Rok za prijavo: 1. september 2018,  preko sistema eVŠ  (od 6. februarja 2018 dalje)

Informativni dan: v sredo, 23. maja 2018 ob 16.00 uri v predavalnici I/1.

Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo: izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v času od 3. do 7. septembra 2018 po navadni pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2018.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: datum še ni znan, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS:  v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo: 23. maj 2018 ob 16. uri v predavalnici I/1.

(Informativni dan na FGG: datum še ni znan, Jamova cesta 2, Ljubljana, v svečani dvorani (II. nadstropje)

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2017.
Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji o prevzemu (so)mentorstva.