Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo : 1. september 2020, preko sistema eVŠ.

Informativni dan bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting, in sicer v dveh delih:  

Spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/669896237

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo: 1. september 2020,  preko sistema eVŠ  (od marca 2020 dalje)

Informativni dan:  iz srede, 20. maja prestavljen na sredo, 27. maja 2020 ob 16. uri in bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting

(op.: spletni naslov srečanja; https://global.gotomeeting.com/join/281401509)

 

Kandidat si mora pred vpisom na III. stopnjo, tj. v roku za oddajo prijave na Razpis za vpis na III. stopnjo, do 1. septembra t.l., poiskati mentorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Mentor potrdi mentorstvo kandidatu z izjavo mentorja, ki je sestavni del prilog k prijavi na Razpis za vpis na III. stopnjo.
Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo:  izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

Seznam potencialnih mentorjev

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v času od 3. do 11. septembra 2020 po navadni pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU

 

Etični kodeks UL  - izjava (priloga k vpisnemu listu)

Etični kodeks za raziskovalce UL

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: javljeno naknadno, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS (v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo): v sredo, 27. maja 2020 ob 16. uri na daljavo preko aplikacije GoToMeeting (op.: spletni naslov srečanja bo objavljen naknadno)

(Informativni dan na FGG: sreda, 10. 6. 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana)

Vpis bo potekal elektronsko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.
Več o vpisu si preberite na njihove spletni strani: https://www.fgg.uni-lj.si/navodila-za-vpis-na-3-stopnjo-studija/.