Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo : 1. september 2017, preko sistema eVŠ.

Informativni dan: v sredo 17. maja 2017 ob 16.00 uri v predavalnici V/8, ogled laboratorijev po razporedu v prilogi.

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis STROJNIŠTVO

Rok za prijavo: 1. september 2017,  preko sistema eVŠ

Informativni dan: v torek, 16. maja 2017 ob 16.00 uri v predavalnici I/1.

Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo: izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v času od 4. do 6. septembra 2017 po navadni pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2017.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: 26. avgust 2017, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS:  v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo: 16. maj 2017 ob 16. uri v predavalnici I/1.

(Informativni dan na FGG: v torek, 13. 6. 2017 ob 16.30 uri, Jamova cesta 2, Ljubljana, v svečani dvorani (II. nadstropje)

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2017.
Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji o prevzemu (so)mentorstva.