Študenski svet FS

Študentski svet je organ študentov Fakultete za strojništvo.
Študentski svet članice razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.

Facebook stran ŠSFS: https://www.facebook.com/studentskisvetfs/

Predsednik Študentskega sveta FS
Žan Pirc

Podpredsednica Študentskega sveta FS
Špela Šmid

Namestnik predsednika Študentskega sveta FS
Jošt Vadnjal

Namestnica predsednika Študentskega sveta FS
Urška Mlakar

Kontakt: ssfs@fs.uni-lj.si