Študenski svet FS

Študentski svet je organ študentov Fakultete za strojništvo.
Študentski svet članice razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.


Predsednik Študentskega sveta FS
Žiga Rosec
e-pošta: ziga.rosec5@gmail.com 

Podpredsednik Študentskega sveta FS
Žan Pirc
e-pošta: zanpirc@yahoo.com 

Več si lahko preberete na tej povezavi: http://ssfs.fs.uni-lj.si/