Študenski svet FS

Študentski svet je organ študentov Fakultete za strojništvo.
Študentski svet članice razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.


Predsednik Študentskega sveta FS
Žiga Rosec
e-pošta: ziga.rosec5@gmail.com 

Podpredsednik Študentskega sveta FS
Žan Pirc
e-pošta: zanpirc@yahoo.com 


Facebook stran ŠSFS:  https://www.facebook.com/studentskisvetfs/