Študentski priročnik

Predavalnice

5nadstropje-foto.jpg

Večina predavalnic se nahaja v novi stavbi fakultete. Nadstropja nove stavbe, kjer se nahajajo predavalnice, so označena z rimskimi številkami. Z arabskimi številkami so označena nadstropja, kjer so kabineti profesorjev. Nekaj predavalnic je tudi v stari stavbi, te so označene s črko S, kabineti profesorjev pa s črko N. Dve manjši predavalnici se nahajata tudi v dvoriščni stavbi in imata oznako DS.

Predavalnice v novi stavbi
III. nadstropje je primer tipične postavitve predavalnic po nadstropjih. V III. nadstropju je tudi prehod v staro stavbo.

 

III. nadstropje nove stavbe

predavalnice.jpg

 

Največji predavalnici V/8 in V/2 se nahajata v V. nadstropju nove stavbe.

 

V. nadstropje nove stavbe

5nadstropje.jpg