Študentski priročnik

Erasmus+

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih del, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji na partnerski instituciji v tujini.

Cilja programa Erasmus+ sta povečanje znanja, spretnosti in zaposljivosti ter modernizacija izobraževanja, usposabljanja in dela za mlade.

Več informacij:

www.erasmusplus.si
www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost/studij_v_tujini_in_stipendije/erasmusplus/

kontaktna oseba za Erasmus+ na Fakulteti za strojništvo:
izr. prof. dr. Davorin Kramar
e-mail: