Študentski priročnik

Začetek predavanj

Začetek predavanj

Začetek predavanj

1. SEMESTER

Začetek predavanj: Predavanja se začnejo 2. oktobra 2017 po urniku.
Dodatne informacije o začetku predavanj in vaj so tukaj.

  • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: ob 7.30 po urniku.
  • Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: ob 8.00 po urniku.
  • Magistrski študijski program 2. stopnje STROJNIŠTVO: ob 8.00 po urniku.

2. SEMESTER

Začetek predavanj: Predavanja se začnejo 12. februarja 2018 po urniku.
 

Začetek vaj in seminarjev: Vaje in seminarji se izvajajo praviloma šele naslednji teden pedagoškega procesa, tj. po prvih predavanjih pri posameznem predmetu oz. po dogovoru z nosilcem predmeta.