Seznam medinstitucialnih pogodb

Bilateralni sporazumi Erasmus+

Od začetka sodelovanja Fakultete za strojništvo v programu Erasmus (2002) je bilo sklenjenih 65 mednarodnih sporazumov z univerzami in visokimi šolami iz 20 držav.

V nadaljevanju je predstavljen seznam trenutno veljavnih sporazumov s partnerskimi inštitucijami po posameznih državah.

Medinstitucionalne pogodbe ERASMUS+

(september 2018)