Seznam medinstitucialnih pogodb

Od začetka sodelovanja Fakultete za strojništvo v programu Erasmus+ (2002) je bilo sklenjenih 83 mednarodnih sporazumov z univerzami in visokimi šolami iz 18 držav.

Seznam trenutno veljavnih sporazumov s partnerskimi inštitucijami po posameznih državah:

Medinstitucionalne pogodbe Erasmus+ okt.18.xls