Predmetnik 2022/23

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program

1. letnik (prenovljeni program)

Zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Analiza - PAP

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

60

 

60

 

 

80

200

8

2

Tehniška fizika

Rok Petkovšek

45

 

45

 

 

35

125

5

3

Elektrotehnika in elektronika

Marjan Jenko

30

 

30

 

 

40

100

4

4

Kovinski materiali - PAP

Roman Šturm

30

 

30

 

 

40

100

4

5

Statika in trdnost

Miroslav Halilovič

45

 

45

 

 

35

125

5

6

Tehnično risanje

Robert Kunc / Andrej Žerovnik

30

 

30

 

 

40

100

4

SKUPAJ

240

 

240

 

 

270

750

30

DELEŽ

32%

 

32%

 

 

36%

100%

100%

 

Letni semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

7

Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra - PAP

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

45

 

45

 

 

35

125

5

8

Tehnologije v proizvodnji 1

Franci Pušavec / Joško Velentinčič

45

 

45

 

 

35

125

5

9

Računalniško modeliranje geometrije

Leon Kos / Nikola Vukašinović / Damijan Zorko

30

 

30

 

 

40

100

4

10

Termofluidika

Božidar Šarler / Andrej Bombač / Jurij Gregorc

45

 

45

 

 

35

125

5

11

Nekovinski materiali - PAP

Lidija Slemenik Perše

30

 

30

 

 

40

100

4

12 Dinamika Janko Slavič / Martin Česnik / Gregor Čepon 30   30     40 100 4
13 Splošni izbirni predmet 1*   15   15     45 75 3

SKUPAJ

240

 

240

 

 

270

750

30

DELEŽ

32%

 

32%

 

 

36%

100%

100%

 

* Splošni izbirni predmet 1 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja UL FS: Poročanje v strojništvu - PAP.

Splošni izbirni predmet 1

Zap. št.

Predmet

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Poročanje v strojništvu - PAP

Miha Brojan / Franc Majdič / Rok Vrabič / Nikola Vukašinović

15

 

15

 

 

45

75

3

SKUPAJ

15

 

15

 

 

45

75

3

                 

 

Celoten predmetnik za študente, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2022/23, je objavljen v predstavitvenem zborniku.

 

2. letnik (prenovljeni program)

Študijski program se v 2. letniku razdeli na naslednje smeri:

 

3. letnik (neprenovljeni program)

Študijski program se v 3. letniku razdeli na usmeritve:

Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo - EPO:

Snovanje, obratovanje in vzdrževanje - SOV:

 Proizvodno strojništvo - PRS:

Mehatronika - MEH:

Letalstvo - LET: