Predmetnik 2022/23

Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program

1. letnik (prenovljeni program)

Zimski semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Analiza in navadne diferencialne enačbe

Janez  Žerovnik / Aljoša Peperko / Darja Rupnik Poklukar

75

 

60

 

 

90

225

9

2

Fizika

Rok Petkovšek

45

 

30

 

 

75

150

6

3

Meritve v strojništvu

Jože Kutin / Gregor Bobovnik

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Statika in kinematika

Miha Boltežar / Gregor Čepon

45

 

30

 

 

50

125

5

5

Tehnično risanje in računalniško modeliranje geometrije

Robert Kunc / Samo Zupan / Nikola Vukašinović / Damijan Zorko

45

 

30

 

 

50

125

5

SKUPAJ

240

 

180

 

 

330

750

30

DELEŽ

32%

 

24%

 

 

44%

100%

100%

 

Letni semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Linearna algebra in vektorska analiza

Janez  Žerovnik / Aljoša Peperko / Darja Rupnik Poklukar

60

 

45

 

 

70

175

7

2

Trdnost

Miha Brojan

30

 

30

 

 

40

100

4

3

Nekovinski materiali - RRP

Lidija Slemenik Perše

45

 

30

 

 

50

125

5

4

Termodinamika

Božidar Šarler / Matjaž Perpar

45

 

30

 

 

75

150

6

5

Kovinski materiali - RRP

Roman Šturm

30

 

30

 

 

40

100

4

6 Elektrotehnika Marjan Jenko 30   30     40 100 4

SKUPAJ

240

 

195

 

 

315

750

30

DELEŽ

32%

 

26%

 

 

42%

100%

100%

 

Celoten predmetnik za študente, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2022/23, je objavljen v predstavitvenem zborniku.

 

2. letnik (prenovljeni program)

Zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Integralske transformacije in Fourierova analiza

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek / Darja Rupnik Poklukar

45

 

45

 

 

60

150

6

2

Dinamika togih teles

Miha Boltežar / Janko Slavič

45

 

30

 

 

75

150

6

3

Statika in dinamika tekočin

Božidar Šarler

45

 

30

 

 

50

125

5

4

Numerične metode

Janko Slavič

45

 

30

 

 

50

125

5

5

Strojni elementi 1 - RRP

Marko Nagode / Jernej Klemenc

45

 

30

 

 

50

125

5

   6

Splošni izbirni predmet 1

 

  15

 

 15

 

 

 45

 75

   3

SKUPAJ

240

 

180

 

 

330

750

30

DELEŽ

32%

 

24%

 

 

44%

100%

100%

 

Letni semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek / Darja Rupnik Poklukar

45

 

45

 

 

35

125

5

2

Strojni elementi 2 - RRP

Marko Nagode / Jernej Klemenc

30

 

30

 

 

40

100

4

3

Izdelovalne tehnologije 1

Franci Pušavec /
Tomaž Pepelnjak

45

 

30

 

 

50

125

5

4

Prenos toplote

Iztok Golobič

45

 

30

 

 

50

125

5

5

Krmilna tehnika

Janez Diaci / Drago Bračun

30

 

30

 

 

40

100

4

6

Splošni izbirni predmet 2

 

15

 

15

 

 

45

75

3

   7 Metodika konstruiranja - RRP Janez Benedičič / Nikola Vukašinović 30   30     40 100 4

SKUPAJ

240

 

210

 

 

300

750

30

DELEŽ

32%

 

28%

 

 

40%

100%

100%

 

Splošni izbirni predmet 1 in 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri, na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirna predmeta, ki ju za 2. letnik ponuja UL FS: Poročanje v strojništvu - RRP in Inoviranje v strojništvu - RRP. 

Splošni izbirni predmet 

 

Zap. št.

Predmet

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Poročanje v strojništvu - RRP

Miha Brojan /
Franc Majdić / Rok Vrabič / Nikola Vukašinović

15

 

15

 

 

45

75

3

2

Inoviranje v strojništvu - RRP

Borut Likar

15

 

15

 

 

45

75

3

SKUPAJ

30

 

30

 

 

90

150

6

                 

 

3. letnik (neprenovljeni program)

Zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Metode numeričnega modeliranja

Nikolaj Mole

45

 

30

 

 

100

175

7

2

Merilna tehnika

Jože Kutin

45

 

30

 

 

75

150

6

3

Izbirni predmet 1

 

45

 

30

 

 

100

175

7

4

Izbirni predmet 2

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Izbirni predmet 3

 

30

 

30

 

 

65

125

5

SKUPAJ

195

 

150

 

 

405

750

30

DELEŽ

26%

 

20%

 

 

54%

100%

100%

 

Letni semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Metodika konstruiranja

Janez Benedičič / Nikola Vukašinović

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Tribologija

Mitjan Kalin

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Izbirni predmet 4

 

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Izbirni predmet 5

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Izbirni predmet 6

 

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Zaključna naloga

 

-

10

-

 

40

75

125

5

SKUPAJ

150

10

150

 

40

400

750

30

DELEŽ

20%

1,3%

20%

 

5,3%

53,3%

100%

100%

 

Izbirne predmete 1-6 študent izbere iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti v iznosu 32 ECTS.

Izbirni predmet 1-6

Zap. št.

Predmet

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Dinamika togih teles

Miha Boltežar

45

 

30

 

 

100

175

7

2

Dinamika fluidov

Božidar Šarler / Matjaž Perpar

45

 

30

 

 

100

175

7

3

Snovanje in razvoj izdelka

Nikola Vukašinović / Leon Kos

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Energetski stroji in naprave

Mihael Sekavčnik / Mitja Mori

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Izdelovalne tehnologije 2

Joško Valentinčič / Damjan Klobčar

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Nauk o polimerih

Lidija Slemenik Perše

30

 

30

 

 

65

125

5

7

Osnove mehatronike

Rok Vrabič / Janez Diaci

30

 

30

 

 

65

125

5

8

Tehnična akustika

Jurij Prezelj

30

 

30

 

 

65

125

5

9

Notranje okolje

Matjaž Prek / Uroš Stritih

30

 

30

 

 

65

125

5

10

Hidravlika in pnevmatika

Niko Herakovič / Franc Majdič

30

 

30

 

 

65

125

5

11

Proizvodno inženirstvo

Niko Herakovič / Tomaž Berlec

30

 

30

 

 

65

125

5

12

Laserski sistemi

Janez Diaci

30

 

30

 

 

65

125

5

SKUPAJ

390

 

360

 

 

850

1600

64