Študijske obveznosti in pogoji za napredovanje

Kreditne točke (KT) za magistrski oz. doktorski študij
Magistrski študij
1. Študijske obveznosti: 4 izpiti + 2 seminarja 6 x 15 KT = 90 KT
2. Izdelava magistrske naloge 30 KT
Skupaj 120 KT

Doktorski študij
1. Študijske obveznosti: 4 izpiti + 2 seminarja 6 x 15 KT = 90 KT
2. Izdelava magistrske naloge ~30 KT
3. Izdelava doktorskega dela 70 KT
4. Objava članka v mednarodni reviji ~50 KT
Skupaj 240 KT
Ali:
1. Študijske obveznosti: 4 izpiti + 2 seminarja 6 x 15 KT = 90 KT
2. Objava članka v mednarodni reviji ~30 KT
3. Izdelava doktorskega dela 70 KT
4. Objava drugega članka v mednarodni reviji ~50 KT
Skupaj 240 KT

Pogoj za vpis v 2. letnik magistrskega oz. doktorskega študija
1. Opravljenih za 45 KT študijskih obveznosti

Pogoj za vpis v 3. letnik, nadaljevanje študija v doktorat

Doktorski študij (z izdelano magistrsko nalogo)
1. Opravljenih za 90 KT obveznosti
2. Izjava o nadaljevanju študija

Neposreden doktorski študij (brez izdelane magistrske naloge)
1. Opravljenih za 60 KT obveznosti (s povprečno oceno prav dobro 9)
2. Objavljen članek (ali zagotovilo o objavi članka)
3. Izjava o nadaljevanju študija
Ali:
1. Opravljenih za 90 KT obveznosti (s povprečno oceno prav dobro 9)
2. Izjava o nadaljevanju študija

Pogoj za vpis v 4. letnik

Doktorski študij (z izdelano magistrsko nalogo)
1. Zaključen magistrski študij
2. Odobrena doktorska tema na UL

Neposreden doktorski študij (brez izdelane magistrske naloge)
1. Opravljenih za 90 KT obveznosti
2. Objavljen članek (ali zagotovilo o objavi članka)
3. Odobren neposreden študij
4. Odobrena doktorska tema na UL

Pogoj za dokončanje doktorskega študija

Doktorski študij (z izdelano magistrsko nalogo)
1. Predloženo in obranjeno doktorsko delo
2. Objavljen članek (ali zagotovilo o objavi članaka)

Neposreden doktorski študij (brez izdelane magistrske naloge)
1. Predloženo in obranjeno doktorsko delo
2. Objavljen drugi članek (ali zagotovilo o objavi članka)