Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik oz. ponavljanje letnika so vezani na število kreditnih točk oziroma na točkovanje predmetov, pri katerih je študent uspešno opravil izpit. Osnovo za točkovanje predmeta predstavlja število ur predmeta in sicer:
 • 10 ur predavanj: 1 kreditna točka,

 • 20 ur vaj: 1 kreditna točka,
 • 10 ur seminarja: 1 kreditna točka.


Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
 • pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik: študent mora zbrati vsaj 36 kreditnih točk iz predmetov 1. letnika. Izmed opravljenih obveznosti mora študent imeti opravljen izpit iz Matematike 1 ali Fizike ter inskripcijo in frekvenco pri vseh predmetih 1. letnika.
 • pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik: študent mora imeti opravljene vse izpite iz 1. letnika in zbrati vsaj 40 kreditnih točk iz predmetov 2. letnika
 • pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik: študent mora imeti opravljene vse izpite iz prvih dveh letnikov in zbrati vsaj 40 kreditnih točk iz predmetov 3. letnika
 • pogoj za napredovanje iz 4. v 5. letnik (9. semester): študent mora imeti opravljene vse izpite iz prvih treh letnikov in zbrati vsaj 40 kreditnih točk iz predmetov 4. letnika


Pogoji za ponavljanje letnika:
Po 66. členu Zakona o visokem šolstvu imajo študenti pravico, da v času študija le 1x ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu:
 • ponovni vpis v 1. letnik je dovoljen tistim študentom, ki so zbrali vsaj 24 kreditnih točk iz predmetov 1. letnika
 • ponovni vpis v 2. letnik je dovoljen tistim študentom, ki so zbrali vsaj 50 kreditnih točk iz predmetov prvih dveh letnikov
 • ponovni vpis v 3. letnik je dovoljen tistim študentom, ki so zbrali vsaj 80 kreditnih točk iz predmetov prvih treh letnikov
 • ponovni vpis v 4. letnik je dovoljen tistim študentom, ki so zbrali vsaj 120 kreditnih točk iz predmetov prvih štirih letnikov