Predstavitev in vpisni pogoji

Univerzitetni študijski program izobražuje za poglobljeno znanstveno raziskovalno in razvojno delo v industrijskih razvojnih oddelkih ter v samostojnih inštitutih. Vsaka sodobna in uspešna tovarna sloni namreč na stalnem razvoju novih izdelkov in tehnologij ter na hitrih izboljšavah obstoječih rešitev. Povpraševanje po sposobnih razvijalcih in raziskovalcih bo v prihodnosti še naraščalo.

Diplomantu je odprta pot tudi v kvaliteten podiplomski (specialistični, magistrski in doktorski) študij, ki ga lahko nadaljuje na naši fakulteti ali katerikoli drugi univerzi.

Program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki se je začel izvajati v 1. letniku š.l. 1998/99 obsega 9 semestrov in traja 4,5 let. V 3. letniku omogoča izbiro ene do smeri:
 • Energetsko in procesno strojništvo (ES)
 • Konstruiranje in mehanika (KM)
 • Mehatronika, mikromehanski sistemi in avtomatizacija (MA)
 • Proizvodno strojništvo (PS)


Ob vpisu v 4. letnik pa se študent odloči za vpis usmeritev znotraj že izbrane smeri.

Usmeritve v smereh:

Smer: "Energetsko in procesno strojništvo" vsebuje usmeritve:
 • Toplotni stroji in naprave
 • Hidravlični stroji
 • Inženirstvo tekočin
 • Toplotna tehnika
 • Procesna tehnika in tehnologija okolja


Smer: "Konstruiranje in mehanika" vsebuje usmeritve:
 • Modeliranje elementov in konstrukcij
 • Pogonska tehnika
 • Pogonski stroji in transportne naprave
 • Mobilna tehnika
 • Nelinearna mehanika konstrukcij
 • Dinamika strojev
 • Mehanika polimerov in kompozitov


Smer: "Mehatronika, mikromehanski sistemi in avtomatizacija" vsebuje usmeritve:
 • Mehatronika in mikromehanski sistemi
 • Avtomatizacija v energetiki in procesni tehniki
 • Laserska tehnika


Smer: "Proizvodno strojništvo" vsebuje usmeritve:
 • Proizvodne tehnologije
 • Proizvodno inženirstvo
 • Varilne tehnologije


OPOMBA: ”Če je za kako smer premalo kandidatov za izvedbo vseh usmeritev, je mogoča izbira med vsemi predmeti smeri; izjemoma po dogovoru med nosilci smeri tudi iz predmetov drugih smeri. Če bo pri predmetu pri posameznih usmeritvah manj kot 10 kandidatov, se predmet ne bo izvajal.


Študijski program dodiplomskega študija 2010-11

PREVOD PREDMETNIKA V ANGLEŠKI JEZIK