Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik oz. ponavljanje letnika so vezani na število kreditnih točk oziroma na točkovanje predmetov, pri katerih je študent uspešno opravil izpit.

Osnovo za točkovanje predmeta predstavlja število ur predmeta in sicer:
 • 10 ur predavanj: 1 kreditna točka,
 • 20 ur vaj:1 kreditna točka,
 • 10 ur seminarja:1 kreditna točka.


Tako je npr. “tipičen” predmet, ki vsebuje 45 ur predavanj in 30 ur vaj ovrednoten s 6 kreditnimi točkami.

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
 • Pogoj za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik: študent mora zbrati vsaj 45 kreditnih točk iz predmetov 1. letnika. Izmed opravljenih obveznosti mora študent imeti opravljen izpit iz Tehniške matematike ali Tehniške fizike ter inskripcijo in frekvenco pri vseh predmetih 1. letnika.

 • Pogoj za napredovanje iz 2. letnika v 3. letnik: študent mora zbrati vsaj 90 kreditnih točk, od tega 60 kreditnih točk iz 1.letnika (oziroma vsi opravljeni izpiti iz 1.letnika) in vsaj 30 kreditnih točk iz predmetov 2. letnika.


Pogoji za ponavljanje letnika:
Po 66. členu Zakona o visokem šolstvu imajo študenti pravico, da v času študija le 1x ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšni smeri ali študijskem programu.
 • Ponovni vpis v 1. letnik je dovoljen tistim študentom, ki so zbrali vsaj 18 kreditnih točk iz predmetov 1. letnika.
 • Ponovni vpis v 2. letnik je dovoljen tistim študentom, ki so zbrali vsaj 55 kreditnih točk iz predmetov obeh letnikov.


Prestopni pogoji:
Če se študent ponovno vpisuje v 1. letnik in pri tem prestopa iz programa v drug program, potem prestop pomeni ponavljanje 1. letnika in kandidat mora izpolnjevati pogoje za ponavljanje 1. letnika. Pri prestopu na univerzitetni študij mora kandidat izpolnjevati tudi pogoje, ki veljajo za prvi vpis na univerzitetni program.

Za dokončanje študija mora študent:
 • uspešno opraviti vse izpite iz predpisanih in vpisanih predmetov ter seminarja,
 • opraviti 1 mesečno industrijsko prakso,
 • uspešno opraviti 6-mesečno praktično usposabljanje,
 • se udeležiti strokovne ekskurzije v 3. letniku,
 • izdelati in uspešno zagovarjati pozitivno ocenjeno diplomsko nalogo.