Predmetnik

Predmeti so razporejeni glede na njihovo vsebino:

  • s splošnimi vsebinami, pomembnimi za vse študente, ne glede na njihovo strokovno opredelitev
  • z vsebinami, ki so strokovno specifične za izbrane študijske smeri v programu

Seznam vseh predmetov v doktorskem študijskem programu STROJNIŠTVO z nosilci (brez izvajalcev):

Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu

Zap.štev. Predmet Nosilec Kontaktne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
             
001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 90 160 250 10
002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 90 160 250 10
003 Eksperimentalne metode v raziskovalnem delu Jože Kutin /
Drago Bračun
90 160 250 10
005 Kaotična dinamika Edvard Govekar 90 160 250 10
006 Linearna algebra Janez Žerovnik 90 160 250 10
007 Metode končnih in robnih elementov Nikolaj Mole 90 160 250 10
008 Nelinearna mehanika gradiv Miha Brojan 90 160 250 10
009 Nevronske mreže Edvard Govekar 90 160 250 10
010 Numerične metode Janko Slavič 90 160 250 10
011 Numerične metode v dinamiki fluidov Božidar Šarler 90 160 250 10
012 Numerično modeliranje sklopljenih sistemov Nikolaj Mole /
Božidar Šarler
90 160 250 10
013 Optimizacijske metode Janez Žerovnik 90 160 250 10
014 Sinergetika Edvard Govekar 90 160 250 10
015 Teorija gradiv Roman Šturm 90 160 250 10
016 Teorija turbinskih strojev

Mihael Sekavčnik /
Marko Hočevar

90 160 250 10
018 Verjetnost in matematična statistika Aljoša Peperko 90 160 250 10
019 Uporabna statistika v tehniki Edvard Govekar 90 160 250 10
  SKUPAJ   1620 2280 4500 180
             

 

 

Seznam izbirnih predmetov na področju: Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti

Zap. štev. Predmet Nosilec Kontaktne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
101 Akustična  emisija in hrup Jurij Prezelj 90 160 250 10
102 Dinamika in vibracije Miha Boltežar 90 160 250 10
103 Dinamika sistemov teles Miha Boltežar 90 160 250 10
105 Eksperimentalna mehanika Janko Slavič 90 160 250 10
106 Karakterizacija polimernih materialov Lidija Slemenik Perše 90 160 250 10
108 Mehanika leta Tadej Kosel 90 160 250 10
109 Mehanizmi Robert Kunc 90 160 250 10
110 Nelinearna nihanja struktur Miha Boltežar 90 160 250 10
111 Obratovalna trdnost Marko Nagode
Jernej Klemenc
90 160 250 10
112 Razvojni postopki v letalstvu Tadej Kosel 90 160 250 10
114 Stabilnost Miha Brojan 90 160 250 10
115 Tehnična diagnostika Mitjan Kalin 90 160 250 10
116 Tehnični informacijski sistemi bo javljen naknadno 90 160 250 10
117 Teorija konstruiranje Roman Žavbi 90 160 250 10
118 Teorija termoplastičnosti Miroslav Halilovič 90 160 250 10
119 Teorija viskoelastičnosti Lidija Slemenik Perše 90 160 250 10
120 Transportni sistemi in logistika Boris Jerman 90 160 250 10
121 Tribologija Mitjan Kalin 90 160 250 10
122 Inženiring kontaktnih površin Mitjan Kalin /
Roman Šturm
90 160 250 10
  SKUPAJ   1890 3360 5250 210

 

Seznam izbirnih predmetov na področju: Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti

Zap. štev. Predmet Nosilec Kontakne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
201 Ekologija delovnega in bivalnega okolja Matjaž Prek /
Uroš Stritih
90 160 250 10
202 Eksperimentalno modeliranje v energetskem strojništvu

Marko Hočevar

90 160 250 10
203 Izboljšani prenos toplote Iztok Golobič 90 160 250 10
204 Modeliranje motorjev z notranjim zgorevanjem Tomaž Katrašnik 90 160 250 10
205 Ogrevanje in hlajenje Andrej Kitanovski 90 160 250 10
206

Prenos toplote in snovi

Andrej Kitanovski

90 160 250 10
207 Teorija zgorevanja Andrej Senegačnik / 
Tomaž Katrašnik
90 160 250 10
208 Termoenergetska analiza procesov Andrej Senegačnik 90 160 250 10
209 Termoenergetski sistemi Mihael Sekavčnik 90 160 250 10
210 Večfazni tok Božidar Šarler 90 160 250 10
  SKUPAJ   900 1600 2500 100

 

Seznam izbirnih predmetov na področju: Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika
Zap. štev. Predmet Nosilec Kontaktne
ure
Samostojno
delo študenta
Ure
skupaj
ECTS
 
301 Izbrana poglavja iz proizvodnih sistemov Janez Kušar 90 160 250 10
302 Izbrana poglavja iz tehnične kibernetike Primož Podržaj           90 160 250 10
303 Kompleksni mehatronski sistemi Janez Diaci 90 160 250 10
304 Laserska tehnika

Janez Diaci /

Matija Jezeršek

90 160 250 10
305 Neporušno testiranje materialov in konstrukcij Tomaž Kek 90 160 250 10
306 Obdelovalni stroji Franci Pušavec 90 160 250 10
307 Operacijske raziskave Janez Žerovnik 90 160 250 10
308 Optimiranje obdelovalnih tehnologij Franci Pušavec 90 160 250 10
309 Posebni postopki obdelave Joško Valentinčič 90 160 250 10
310 Procesi odrezavanja Franci Pušavec 90 160 250 10
311 Procesi preoblikovanja gradiv Tomaž Pepelnjak 90 160 250 10
312 Procesi varjenja Damjan Klobčar 90 160 250 10
313 Računalniško integrirani obdelovalni in delovni sistemi CIM/FMS

Rok Vrabič

90 160 250 10
314 Sistemi kakovosti Drago Bračun 90 160 250 10
315 Sistemi planiranja in vodenja proizvodnje Janez Kušar 90 160 250 10
316 Sočasno inženirstvo Janez Kušar 90 160 250 10
317 Inteligentni strežni in montažni sistemi Niko Herakovič 90 160 250 10
318 Toplotna obdelava in oplemenitenje površin Roman Šturm 90 160 250 10
319 Varjenje, rezanje in navarjanje z visoko gostoto energije Damjan Klobčar 90 160 250 10
  SKUPAJ   1710 3040 4750 190