Tutorstvo

Študentsko tutorstvo je namenjeno študentom prvega letnika in tujim študentom, ki se znajdejo v novem življenskem in izobraževalnem okolju.

Namen tutorstva je:

  • pomoč na začetku študija
  • delitev študijskih izkušenj
  • povezovanje v fakultetno življenje
  • svetovanje in pomoč pri zagatah študent-profesor.

Spodbujamo bruce, da v čim večji meri izkoristijo ponujeno možnost in tako izboljšajo svoj študijski uspeh ter se hkrati aktivneje povežejo v fakultetno življenje, ki je polno vsakovrstnih izzivov!

 

V študijskem letu 2018/19 koordinira delo tutorjev študentka Urška Mlakar urskamlakar95@gmail.com