Redni študij

 

URNIK     -   letni semester 2017/2018  - veljaven

 

Urnik za š.l. 2017/2018 je objavljen na spodnji povezavi:

https://www.wise-tt.com/wtt_ulfs

(op.: Za pregled urnika je potrebno med drugim nastaviti tudi datum in parametre (vrsto študija, letnik, smer ter skupino)

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

 • Zimski semester od 2. 10. 2017 do 12. 1. 2018
 • Letni semester od 12. 2. 2018 do 1. 6. 2018
  • ponedeljek, 30.4.2018 -  kolektivni dopust
  • četrtek, 3.5.2018 - izvaja se ponedeljkov urnik

Terminski plan FS

 

Začetek predavanj:

 • Prvi teden pedagoškega procesa so praviloma le predavanja (glej tudi "Začetek vaj in seminarjev").

 

Začetek vaj in seminarjev:

 • Vaje in seminarji se izvajajo praviloma šele naslednji teden pedagoškega procesa, tj. po prvih predavanjih pri posameznem predmetu oz. po dogovoru z nosilcem predmeta.

 

Začetek Športne vzgoje za 1. letnik, I. stopnje:

 • VSŠ od ponedeljka 19. 2. 2018 dalje po urniku.
 • UNI od četrtka, 22. 2. 2018 dalje po urniku.


INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ENOTE LJUBLJANA

I. stopnja

1. letnik VSŠ in UNI

Predavanja za 1. letnike so enaka za vse skupine (VSŠ od 1 - 26, UNI od 1 - 22). Za lažji pregled urnika predavanj, si pod ustrezen program (VSŠ ali UNI) izberite eno od skupin, ker imajo vse skupine ista predavanja.

Vaje za 1. letnik so razdeljene na skupine od 1 - 26 za VSŠ in od 1 -  22 za UNI. Skupine za vaje za I. stopnjo VSŠ in UNI program so objavljene na spletni strani FS pod "Študijska dejavnost / Aktualne informacije za študente  / Obvestila za študente I. in II. stopnje" pod  SKUPINE ZA VAJE za š.l. 2017/2018.

Skupine za vaje v 1. letniku  UNI so razdeljene glede na izbirna predmeta:

 • Elektrotehnika: skupine od 1 - 14. Predavanja so v petek, ob 11. uri v predavalnici V/8  in
 • Kemija: skupine od 15 – 21. Predavanja so v petek, ob 11. uri v predavalnici II/4.
 • »X« izbirni predmet:  v 22. skupini so študenti, ki so si za »x izbirni predmet« izbrali predmet izven smeri ali predmet izven FS.

 

2. letnik UNI

Skupine za vaje v 2. letniku UNI so razdeljene glede na izbirna predmeta Osnove kakovosti in Ekonomika podjetja, ki se izvajata v letnem semestru.

 • Osnove kakovosti: skupine od 18- 21. Predavanja so v ponedeljek, ob 13. uri v predavalnici V/2  in
 • Ekonomika podjetja: skupine od 1 – 17. Predavanja so v sredo, ob 13. uri v predavalnici III/4 v skrčeni obliki (8 x 4 šolske ure) - GLEJ OPOMBO
 • »X« izbirni predmet:  v 22. skupini so študenti, ki so si za »x izbirni predmet« izbrali predmet izven smeri ali predmet izven FS.

OPOMBA (z dne 9.2.2018):  Zaradi izredne odsotnosti izvajalcev se bodo predavanja pri predmetu Ekonomika podjetja začela šele v tretjem tednu letnega semestra, tj. v sredo, 28.2.2018.

 

3. letnik VSŠ

Predmeti, ki so izključno le v usmeritvi PS/Tehnologija spajanja in SOV/Mobilna tehnika se izvajajo individualno zaradi premajhnega števila vpisanih.

Pedagoški proces v letnem semestru 3. letnika VSŠ (razen LETALSTVA) se po urniku prične izvajati šele 5. teden letnega semestra, tj. od 12.3.2018 (op.: od 12.2.2018 do 9.3.2018 (tj. 4 tedne) poteka v 3. letniku VSŠ praktično usposabljanje. Zaradi praktičnega usposabljanja se poveča obseg predavanj in vaj na teden, ker je pedagoški proces skrčen iz 15 tednov na 11 tednov.

 

II. stopnja

Predmeti, ki imajo v nazivu na urniku še angleški naslov predmeta, se bodo predavanja izvajala v angleščini v primeru prisotnosti tujih študentov.

Matematika 4 (zimski semester) - obvezni predmet za 1. letnik EPS/TPT in ET ter KM/MGSP, na ostalih smereh + 2. letnik MEH pa kot izbirni predmet (študent ga obiskuje le, če ga je izbral za izbirni predmet)

Psihologija dela in organizacije (zimski semester) - zaradi odsotnosti profesorice se bodo najprej izvajale vaje od 10. 10. 2017 dalje. Predavanja pa se bodo nato začela v torek, 5. 12. 2017

Predavanja Diskretni krmilni sistemi (letni semester) se bodo izvajala v skrčeni obliki (od 20. - 30. tedna) vsak ponedeljek, ob 10. uri v III/3A  in četrtek, ob 8. uri v IV/3A.

Predavanja Mehatronski sistemi (letni semester) se bodo zaradi odsotnosti profesorja izvajala v skrčeni obliki (od 32. - 35. tedna) vsak ponedeljek, ob 10. uri v III/3A, sredo, ob 13.30 uri v IV/2 ter petek, ob 8. uri v IV/3A.

V 2. letniku, II. stopnje se pedagoški proces v letnem semestru izvaja v skrčeni obliki, in sicer iz 15 tednov na 5 tednov, s pričetkom od 12.2.2018 do 16.3.2018. Zaradi tega se poveča obseg predavanj in vaj na teden.

 

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ENOTE NOVO MESTO

V enoti Novo mesto se pedagoški proces s š.l. 2017/2018 ne izvaja.

 


ARHIV URNIKOV

(op: pri pregledu urnikom je treba določiti ustrezen datum)