IZR. PROF. DR. PETER GREGORČIČ POSTAL ČLAN STRATEŠKEGA SVETA ZA DIGITALIZACIJO REPUBLIKE SLOVENIJE

datum: 31.05.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Vlada Republike Slovenije se je na 198. dopisni seji seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade. Med člane je bil imenovan tudi izr. prof. dr. Peter Gregorčič, ki bo deloval v delovni skupini za izobraževanje, ki pripravlja ukrepe in projekte, namenjene izboljšanju digitalnih veščin otrok in učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, internacionalizaciji ter digitalizaciji visokega šolstva in digitalnemu opismenjevanju starejših.

Strateški svet za digitalizacijo je posvetovalno telo predsednika vlade, ki mora v roku 5 mesecev pripraviti okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave; pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote; za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta; spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije (Digitalna Slovenija, Strategija razvoja javne uprave...); spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev; predsedniku vlade predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije. Člani Strateškega sveta in zunanji svetovalci svoje delo opravljajo brezplačno.

Izr. prof. dr. Petru Gregorčiču in ostalim članom Strateškega sveta za digitalizacijo želimo veliko uspeha na poti do digitalne preobrazbe Slovenije. 

 

nazaj na seznam