Zagovori del III. stopnje




Ime in priimek: Matic Arh
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja (triletni)
Datum: 28.09.2021
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97596111677
Naslov: Karakterizacija dinamične piezoupornosti struktur izdelanih z metodo ciljnega nalaganja
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar


Ime in priimek: Luka Lorbek
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja (triletni)
Datum: 30.09.2021
Ura in prostor: 16:30, LESKOVARJEVA SOBA
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99709760287
Naslov: Matematični model za simulacijo in optimizacijo procesov v parno-kompresijskih hladilnih sistemih
Mentor: prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik